Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Úřady územního plánování a stavební úřady


Revize a aktualizace 2022

Sekce

Úřady územního plánování

Působnost ve věcech územního plánování podle § 5 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Stavební úřady

Druhy stavebních úřadů

Soustavu stavebních úřadů tvoří:

1. Obecné stavební úřady podle § 13 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Obecným stavebním úřadem je


2. Speciální stavební úřady podle § 15 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, vykonávají u

orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštních právních předpisů (dále jen "speciální stavební úřady").


3. Vojenské a jiné stavební úřady podle § 16 odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Státní správu na území újezdu vykonává újezdní úřad v rozsahu úkolů, které stanoví zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
Od 1. ledna 2016 jsou podle zákona o hranicích vojenských újezdů č. 15/2015 Sb. vymezeny čtyři vojenské újezdy: Vojenský újezd Boletice, Vojenský újezd Březina, Vojenský újezd Hradiště, Vojenský újezd Libavá.


Správní obvody stavebních úřadů

Mapový portál Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje. Nová mapová aplikace Správní obvody stavebních úřadů.
Obsahuje správní obvody:

Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech.

Stavební úřady – Státní správa

Portál státní správy ČR. Stavební úřady městských úřadů.

Český statistický úřadTitulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 8. 12. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.