Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

INFORMAČNÍ WEB ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál (rozcestník odkazů) z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání

Slovníky


Revize a aktualizace 2022

Slovník územního rozvoje

AKTUALIZOVANÉ

Průběžně aktualizovaný katalog pojmů a definic územního rozvoje a souvisejících oborů. Zpracovává Ústav územního rozvoje z vybraných zdrojů. Kompletní znění internetové podoby slovníku je pololetně zveřejňováno jako ucelený soubor ve formátu PDF. K 29. 12. 2022 obsahuje 2 857 pojmů.

Slovník pojmů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Slovník odborných termínů se zaměřením na dotační programy v ČR spolufinancované z fondů EU.

Slovník EURO ANGLIČTINA

Národní orgán pro koordinaci (Samostatné oddělení publicity EU) vydal slovník EURO ANGLIČTINA. Obsahuje odborné výrazy používané v evropských institucích. Slovník má česko-anglickou a anglicko-českou část a představuje vhodnou pomůcku pro pracovníky, kteří přicházejí do styku s fondy Evropské unie a dalšími evropskými agendami.

Slovník pojmů

Server business.center.cz. Výklad pojmů z práva, ekonomiky a dalších oblastí podnikání.

Suburbanizace.cz

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Termíny související s suburbanizací, s rozvojem města obecně a s dalšími souvisejícími obory a tématy.

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Součást serveru EnviWeb. Seznam anglických odborných termínů s tématikou životního prostředí. (anglicko-český, česko-anglický)

Slovník zajímavých pojmů

Wiki.Geocaching.cz. En - cz. Waymarking - kategorie např. Budovy, stavby - Vláda a služby - Doprava - Kultura - Příroda - Rekreace - Konstrukce, stavby atd.

Slovník VÚGTK

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí je zpracováván Terminologickou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Ekoslovník – Odborný slovník životního prostředí

Státní fond životního prostředí ČR. Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Vodohospodářský slovník

Povodí Moravy.

Terminologický slovník ÚZEI

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci a s odbornou garancí České akademie zemědělských věd. Vyhledávání především v oborech Lesní hospodářství a myslivost - Vodní hospodářství.

Slovník dopravní terminologie

Ministerstvo dopravy ČR. Česko-anglická verze. Cca 22 000 termínů s výkladovou definicí a odkazem na zdroj z oboru všeobecné dopravní terminologie.

Energetický slovník

ČEPS a.s. (provozovatel přenosové soustavy).

Geologický slovník

Česká geologická služba. Anglicko-český a česko-anglický slovník.

Cestovní ruch – výkladový slovník

Ing. Martina Pásková, RNDr. Josef Zelenka, CSc. Termíny z oblasti kulturologie, dějin umění, územního plánování, geografie, ekonomie, filosofie, sociologie, psychologie, ekologie, enviromentalistiky a samotné techniky i metodiky cestovního ruchu.Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 3. 1. 2023 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2022.