Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Publikace, internetové prezentace, knihovny


Revize a aktualizace 2024

Téma

1. Publikace, internetové prezentace

Publikace a odborné texty

Ministerstvo pro místní rozvoj. Publikace a odborné texty z oblasti územního plánování a stavebního řádu.

Publikační činnost

Ústav územního rozvoje. Odborné publikace, metodické příručky, informační materiály. Aktualizované příručky.

STAVEBNIKNIHY – Knihy se stavební tématikou

Stavoprojekta. Vybraná témata:


Zpět na seznam témat


2. Vybraná periodika česká

Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Ústav územního rozvoje. Časopis UaÚR je odborným periodikem v oborech územní plánování a územní rozvoj, urbanismus, regionální politika a regionální rozvoj, bydlení a cestovní ruch. Je zařazen do databáze vědeckých časopisů ERIH+ (evropský referenční index pro humanitní a společenské vědy), databáze EBSCO (referenční databáze vědeckých on-line periodik) a Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
Součástí časopisu je pravidelná příloha – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.

Energeticky soběstačné budovy

Časopis ARCHITECT+

Časopis ASB

Bulletin ČKA

Časopis Dopravní inženýrství

Časopis ERA 21

Časopis Geografie

Informace České geografické společnosti

Moderní obec

Moravian Geographical Reports

Časopis Obec a finance

Časopis Ochrana přírody

Časopis Silniční obzor

Časopis Stavba

Časopis Stavitel

Veronika – Časopis pro ochranu přírody a krajiny

Veřejná správa

Věstník Ministerstva životního prostředí

Časopis Vodní hospodářství

Časopis Zahrada – park – krajina

Zprávy památkové péče


Zpět na seznam témat


3. Vybraná periodika zahraniční

Architektúra & urbanizmus (Slovensko)

Enviromagazín (Slovensko)

Garten + Landschaft (SRN)

Geografický časopis (Slovensko)

Informationen zur Raumentwicklung (SRN)

Internationales Verkehrswesen (SRN)

Nachrichten ARL (SRN)

Raumforschung und Raumordnung (SRN)

Strasse und Verkehr (Švýcarsko)

TERRA SPECTRA Planning Studies (Slovensko)

Town Planning Review (Velká Británie)

Urbani izziv – "Urban Challenge" (Slovinsko)


Zpět na seznam témat


4. Knihovny

Knihovna Ústavu územního rozvoje

Činnost je zaměřena na obory: územní plánování, stavební řád, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje ČR, programy pro regeneraci sídel a jejich částí, cestovní ruch. Rešeršní služby.

Národní knihovna ČR – Katalogy a databáze

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna

Dokumenty českého a slovenského parlamentu.

Ústřední knihovna ČVUT

Služby knihoven. Informační zdroje. Informační vzdělávání. Knihovnické info.

Ústřední knihovna VUT

Knihovny VUT. Knihovní katalog. Elektronické informační zdroje. Digitální knihovna. Informační výchova.

Knihovny.cz

Centrální portál českých knihoven.


Zpět na seznam tématTitulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 1. 2. 2024 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.