Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Pro informaci – Nový stavební zákon
Od 1. 7. 2024 je ve věcech týkajících se územního plánování plně aplikovatelný nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace na Informačním webu územního plánování související s tímto zákonem budou postupně aktualizovány. Děkujeme za pochopení.


Kraje


Revize a aktualizace 2020

Sekce

1. Přehledné mapy

Mapa správního uspořádání České republiky (k 1. 1. 2020) – Kraje

Členění ČR - kraje 2019

2. Kraje

V roce 1997 byl přijat ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků (krajů) s účinností k 1. 1. 2000.
Vzniklo 14 krajů (včetně hlavního města Prahy).


Asociace krajů České republiky

Asociace krajů ČR je zájmové sdružení právnických osob. Hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.

Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s.

Cesty proměn Mé vlasti - Národní putovní výstava. Krajské úřady, města, obce a nezisková sdružení.


3. Odkazy a kontakty na krajské úřady (14 KÚ)

Kraj Kontakty
Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Tel.: +420 236 001 111
E-mail: posta@praha.eu

Podle zvláštního zákona je hlavní město Praha současně hlavním městem ČR, krajem i obcí.

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Středočeský kraj - Krajský úřad
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Tel.: +420 257 280 111
E-mail: posta@kr-s.cz

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Tel.: +420 386 720 111
E-mail: posta@kraj-jihocesky.cz

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Tel.: +420 377 195 111
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Tel.: +420 354 222 300
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Liberecký kraj

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Tel.: +420 485 226 111
E-mail: podatelna@kraj-lbc.cz

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 495 817 111
E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Tel.: +420 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Tel.: +420 564 602 111, 564 602 100
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Tel.: +420 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Tel.: +420 585 508 111
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz

Zlínský kraj

Zlínský kraj

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Tel.: +420 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Tel.: +420 595 622 222
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.czTitulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 15. 10. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.