Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Přístup s heslem


Revize a aktualizace 2024

Vážení uživatelé.

V této sekci naleznete odkazy na vybrané intranetové stránky Ústavu územního rozvoje a Ministerstva pro místní rozvoj.
Tyto stránky jsou určeny pouze pro vybrané subjekty v rámci omezeného přístupu s heslem – krajské úřady, členy Konzultačního výboru PÚR ČR, členy Řídící a Pracovní skupiny V4+2.


Sekce


1. Informativní materiály a připravované metodiky

Informativní materiály a připravované metodiky

Určeno pro přístup jednotlivých krajských úřadů.
Jsou zde k dispozici materiály z porad OÚP MMR s krajskými úřady a MHMP, pracovní podklady a materiály týkající se např. úprav stanovisek a metodik odboru územního plánování MMR, územně analytických podkladů a další.


2. Politika územního rozvoje (PÚR)

Konzultační výbor pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR

Určeno pro členy Konzultačního výboru PÚR ČR.
Náplní práce Konzultačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR je zejména zajišťování součinnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a krajů při pořizování Politiky územního rozvoje ČR, resp. její aktualizace a při poskytování relevantních podkladů.


3. Územní rozvojový plán (ÚRP)

Územní rozvojový plán ČR

Určeno pro OÚP MMR, zpracovatelský tým a vybrané subjekty.
Jsou zde k dispozici podkladové materiály, týkající se koordinace prací na zpracování Územního rozvojového plánu ČR.


4. Mezinárodní spolupráce – V4+2

Common Spatial Development Document of the V4+2 Countries

Určeno pro členy Řídící a Pracovní skupiny V4+2.
Intranet oficiálních stránek Společného dokumentu územního rozvoje států V4+2.


5. Politika architektury a stavební kultury (PASK)

Politika architektury a stavební kultury ČR

Určeno pro OÚP MMR, zpracovatelský tým a vybrané subjekty.
Jsou zde k dispozici podkladové materiály, týkající se koordinace prací pro zpracování zpráv o plnění a pro aktualizace Politiky architektury a stavební kultury ČR; materiály z pracovních jednání, akcí a další.Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 27. 3. 2024 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.