Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Příbuzné portály


Revize a aktualizace 2020

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

A

Agris – agrární www portál

On-line informační místo na Internetu pro oblast agrárního sektoru (zemědělství, potravinářství, lesnictví, vodohospodářství) a venkova.

B

BusinessInfo.cz

Portál pro podnikání a export.

C

Český statistický úřad

Statistické zpracování dat České republiky.

CROSS-DATA

Přeshraniční informační systém o území.

E

eDotace.cz

Portál zaměřený na dotace. Průvodce světem finančních podpor.

EnviWeb

Portál životního prostředí.

Enviroportál

Slovenská republika. Informační systém o životním prostředí.

ePUSA

Portál územních samospráv ČR.

G

Geoportál INSPIRE

Národní geoportál podle požadavků INSPIRE (cenia.cz).

Geoportál ČÚZK

Geoportál ČÚZK - přístup k mapovým produktům a službám resortu. Komplexní internetové rozhraní pro přístup k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Poskytuje služby a umožňuje sdílení dat dle zásad uvedených v prováděcích pravidlech směrnice INSPIRE.

GEOinformace

Geoinformatika v praxi. Geoinformační křižovatka.

I

Intergrované strategie území

Informační systémy České geologické služby

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Informační systémy životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR.

N

Normy.biz (Ing. Jiří Hrazdil – Technické normy)

Přehled a prodej norem.

Nadace Partnerství

Česká environmentální nadace. Pomoc v péči o životní prostředí. Témata: veřejná prostranství / zklidňování dopravy a bezpečné cesty do škol / zelené stavění / zeleň ve městě a v krajině / hospodaření s vodou / obnovitelné zdroje energie / šetrná turistika / cyklistika a pěší doprava / ochrana přírody a kulturního dědictví / společenská odpovědnost / zapojování veřejnosti do rozhodování / vzdělávání.

P

Portál Proměn.cz

Nadace proměny. Rozvoj prostředí města. Pro školy / Pro města.

Portál o bydlení

Portál o bydlení – součást vládní Koncepce o bydlení ČR do roku 2020. Soustřeďuje rozsáhlé informace o bydlení na jednom místě.

Portál odboru struktutrálních fondů Ministerstva vnitra ČR

Výzvy. Žadatelé a příjemci. Veřejnost a média.

Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Informovanost zadavatelů a široké veřejnosti v oblasti veřejných zakázek a koncesí. Legislativa, metodika a stanoviska, informační systém o veřejných zakázkách, elektronické zadávání veřejných zakázek, vzdělávání, Info-forum, Public private partnership, mezinárodní spolupráce.

Portál NEN

Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových.

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy - portal.gov.cz - na úřad přes internet.

Portál strategické práce v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Platforma pro strategickou práci v české veřejné správě zahrnující informace související se strategickým řízením a podpůrné nástroje k tvorbě veřejných strategií.

R

Regionální informační servis

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

S

Státní správa

Portál – informační server státní správy.

V

VAKinfo – informační portál fy Medim

Vodohospodářský portál. Události. Vodovody. Kanalizace. Legislativa. Čistírny odpadních vod. Technická normalizace. Vodní hospodářství. BOZP, PO, VTZ. Životní prostředí. Veřejné zakázky.
Partneři serveru - SOVAK ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí.Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 15. 10. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.