Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Další zdroje právních předpisů, judikatura


Revize a aktualizace 2021

Sekce

1. Další zdroje právních předpisů

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra. Aplikace pro přístup ke stejnopisům Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv.

Usnesení vlády ČR

Úřad vlády České republiky.

Zákonyprolidi.cz

Předpisy Sbírky zákonů ČR od roku 1945 v aktuálním konsolidovaném znění.

Zákony a právní předpisy

Business.center.cz.

Sbírka zákonů a jiné právní předpisy – esipa.cz

Vybrané předpisy dostupné pouze pro registrované uživatele.


2. Judikatura

Justice.cz

Oficiální server českého soudnictví.

Unie státních zástupců České republiky

Sdružení státních zástupců a právních čekatelů.

Soustava státního zastupitelství

Vyhledávání rozhodnutí a stanovisek – judikatury

Periodika Sagit.cz

Judikatura

ARCHIVNÍ MATERIÁL
Ústav územního rozvoje. Monitoring judikatury - průběžné sledování judikatury na úseku územního plánování a stavebního řádu, která je uveřejňována na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR.


3. Přehled relevantní judikatury v oblasti územního plánování a stavebního řádu

Časopis Urbanismus a územní rozvoj

NOVÉ

Ústav územního rozvoje. Od roku 2021 se v rámci on-line příloh jednotlivých čísel časopisu UaÚR zveřejňuje výběr judikátů v oblasti územního plánování a stavebního řádu s odborným komentářem.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 19. 11. 2021 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.