Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Další zdroje právních předpisů, judikatura


Sekce

1. Další zdroje právních předpisů

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra. Aplikace pro přístup ke stejnopisům Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv.

Portál veřejné správy – vyhledávání právních předpisů

Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů ČR.

UPOZORNĚNÍ
Od 3. 1. 2018 přešel Portál veřejné správy na nový koncept řešení. Služba "vyhledávání v zákonech" zatím není dostupná. Věříme, že postupně bude potřebný obsah doplněn.

Usnesení vlády ČR

Úřad vlády České republiky. Usnesení vlády ČR od roku 1991.

Zákonyprolidi.cz – předpisy Sbírky zákonů ČR od roku 1945 v aktuálním konsolidovaném znění

Zákony a právní normy – business.center.cz

Zákony v aktuálním znění – pracepropravniky.cz

Sbírka zákonů a jiné právní předpisy – esipa.cz


2. Judikatura

Judikatura

Ústav územního rozvoje. Monitoring judikatury - průběžné sledování judikatury na úseku územního plánování a stavebního řádu, která je uveřejňována na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Archivní materiál

Justice.cz

Oficiální server českého soudnictví.
Soudy – Nejvyšší a vrchní soudy / Okresní a krajské soudy.


Vyhledávání rozhodnutí a stanovisek – judikatury

Periodika Sagit.cz


3. Vybraná poučná soudní rozhodnutí (judikáty) v oblasti územního plánování

DOPLNĚNÍ KE DNI 5. 5. 2016

Nejvyšší správní soud – č.j. 4 As 230/2015 - 45

Datum rozhodnutí: 29. 12. 2015 / Forma rozhodnutí: Rozsudek, zamítnuto
Závazná část územního plánu je závazná. Obec nemůže svým souhlasem v územním řízení přebít vlastní územně plánovací dokumentaci.

Krajský soud v Českých Budějovicích – č.j. 10 A 181/2015 - 129

Datum rozhodnutí: 16. 12. 2015 / Forma rozhodnutí: Rozsudek
Návrh na zrušení opatření obecné povahy, jímž se vydává 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, je zamítnut.

Nejvyšší správní soud – č.j. 3 As 251/2014 - 40

Datum rozhodnutí: 2. 12. 2015 / Forma rozhodnutí: Rozsudek, zamítnuto
Návrh na zrušení části opatření obecné povahy č. 3/2014 - Změna Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“.

Ústavní soud ČR – IV.ÚS 3572/14

Datum rozhodnutí: 13. 10. 2015 / Forma rozhodnutí: Nález
K aktivní legitimaci spolků na ochranu přírody a krajiny v řízení o zrušení opatření obecné povahy.
Všechny spolky mají přístup k soudu, je-li myslitelné dotčení jejich práv.

Krajský soud v Plzni – č.j. 59 A 2/2014 - 102

Datum rozhodnutí: 22. 12. 2014 / Forma rozhodnutí: Rozsudek
Žalobní legitimaci mají osoby, jejichž práva mohou být myslitelně dotčena.

Ústavní soud ČR – I.ÚS 59/14

Datum rozhodnutí: 30. 5. 2014 / Forma rozhodnutí: Nález
Aktivní legitimace občanského sdružení k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy (územního plánu).

Nejvyšší správní soud – č.j. 3 Ao 9/2011 - 219

Datum rozhodnutí: 11. 6. 2013 / Forma rozhodnutí: Rozsudek
Rozhodnutí č. 2887: Územní plánování: aktivní legitimace městské části hlavního města Prahy. Městská část hlavního města Prahy je způsobilá podat návrh na zrušení územního plánu hlavního města Prahy nebo jeho části (§ 101a s. ř. s.).

Krajský soud v Praze – č.j. 50 A 24/2012 - 64

Datum rozhodnutí: 26. 2. 2013 / Forma rozhodnutí: Rozsudek
Stanovisko dotčeného orgánu uplatněno nebylo nebo bylo uplatněno opožděně – neznamená souhlas.

Krajský soud v Brně – č.j. 63 A 6/2012 - 227

Datum rozhodnutí: 8. 2. 2013 / Forma rozhodnutí: Rozsudek
Rozhodnutí č. 2885: Opatření obecné povahy: stanovení výškové regulace na úrovni územního plánu. Stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané ploše je přípustné již na úrovni územního plánu.

Nejvyšší správní soud – č.j. 1 Ao 5/2010 - 169

Datum rozhodnutí: 24. 11. 2010 / Forma rozhodnutí: Rozsudek, zrušeno
Rozhodnutí č. 2266: Opatření obecné povahy: změna územního plánu; aktivní legitimace spoluvlastníků nemovitosti; vyhodnocení vlivů na životní prostředí; odůvodnění rozhodnutí o námitkách.
Opatření obecné povahy – změna územního plánu obce schválená usnesením zastupitelstva obce se zrušuje.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 24. 1. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.