Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Zemědělství, lesnictví


Sekce

1. Zemědělství

Instituce

Státní pozemkový úřad

Informace: Ke dni 1. 1. 2013 vznikl nový úřad spravující „pozemkovou agendu“, Státní pozemkový úřad (SPÚ), a to na základě schváleného zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. SPÚ vznikl ze soustavy pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství a transformací zbytkových agend bývalého Pozemkového fondu ČR. Více informací.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství ČR. Zaměření na rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR.

Registry

Registr půdy – LPIS

Ministerstvo zemědělství ČR – Rozcestník eAGRI. LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. Hlavním účelem registru půdy je ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu.

Legislativa

Legislativa

Ministerstvo zemědělství ČR. Zemědělství - rostlinné komodity, živočišné komodity, GMO, ekologické zemědělství, rostlinolékařská péče, hnojiva.


2. Lesnictví

Instituce

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem zemědělství ČR. Provádění inventarizace lesů v ČR. Oblastní plány rozvoje lesů, jednotný typologický systém lesů. Informační a datové centrum lesního hospodářství a myslivosti ČR. Certifikace lesů.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Ministerstvo zemědělství ČR. Činnost – řešení výzkumných projektů pro odvětví lesního hospodářství, zajišťování expertních a poradenských služeb pro státní správu a vlastníky lesů všech kategorií.

Lesy ČR, s.p.

Ministerstvo zemědělství ČR. Činnost – obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu, péče o určené vodní toky a bystřiny.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Ministerstvo obrany ČR. Hospodaření převážně ve výcvikových prostorech Armády ČR – lesní půda v majetku státu, zemědělská půda, myslivost a rybářství.

Dokumenty

Zásady státní lesnické politiky

Ministerstvo zemědělství ČR. Schváleno usnesením vlády České republiky ze dne 21. listopadu 2012 č. 854.

Koncepce MZe k hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky od roku 2012 – Dřevěná kniha

Ministerstvo zemědělství ČR. Schváleno usnesením vlády České republiky ze dne 2. února 2011 č. 84.

Legislativa

Legislativa

Ministerstvo zemědělství ČR. Lesy - legislativa ČR, legislativa EU.Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 15. 10. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.