Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Pro informaci – Nový stavební zákon
Od 1. 7. 2024 je ve věcech týkajících se územního plánování plně aplikovatelný nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace na Informačním webu územního plánování související s tímto zákonem budou postupně aktualizovány. Děkujeme za pochopení.


Sídla, osídlení


Revize a aktualizace 2023

Viz také

Téma

1. Různé

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)

SHS ČMS je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

Svaz města a obcí ČR (SMO ČR)

SMO ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS ČR)

NS MAS ČR je společenstvím sdružující organizačně samostatné právnické osoby – místní akční skupiny, které pracující na principu komunitně vedeného místního rozvoje – metoda LEADER, a to ve prospěch rozvoje venkova na území České republiky.

Národní síť Zdravých měst České republiky, z.s.p.o. (NSZM ČR)

NSZM je odborně zaměřená asociace 135 měst, obcí a regionů, které se zaměřuje na zapojování místní veřejnosti, škol, nevládních organizací i podnikatelů do veřejného dění. Na základě indikátorů hodnotí kvalitu života a zdraví obyvatel. Rovněž pomáhá členům se strategiemi a řízením prostřednictvím projektů a ukazatelů.

GaREP, spol. s r.o.

Společnost působící v oblasti regionálního rozvoje se specializací strategické plánování, tvorbu rozvojových dokumentů pro kraje, obce, svazky obcí a další typy regionů. Společnost se dále zabývá řešením výzkumných úkolů pro vybraná ministerstva, pořádá vzdělávací kurzy, zpracovává expertní studie, žádosti o dotace či publikuje odborné články, metodiky atd.

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. (PROCES)

Společnost působící v oblasti regionálního rozvoje (např. rozvojové strategie měst a krajů, mikroregionů). Společnost se dále podílí na výzkumné činnosti (multikriteriální, prostorové, prediktivní analýzy) či nabízí řadu kurzů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zlepšování kvality úřadů.

Magistrát města Brna – Strategické plánování


Zpět na seznam témat


2. Suburbanizace

Urbánní a regionální laboratoř (URRlab)

Výzkumný tým Přírodovědecké fakulty UK se zaměřením na výzkum a praktické problémy měst, osídlení, regionální rozvoj a příbuzné obory.

Theses – Vysokoškolské kvalifikační práce na téma suburbanizace

Theses.cz – vyhledávání na téma suburbanizace. Provozuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity.


Zpět na seznam tématTitulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 8. 11. 2023 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.