Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Sídla, osídlení


Viz také

Sekce

1. Různé

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)

SHS ČMS je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

Titul městys a navrácení statutu města historickým městům

Legislativně-právní Kancelář Svazu měst a obcí ČR. Historie. Seznam obcí (podle počtu obyvatel, k 1. lednu 2006), které mají právo požádat předsedu Poslanecké sněmovny o navrácení označení “město” nebo “městys”. Svaz měst a obcí ČR.

Monitoring mikroregionů a rozvojových dokumentů mikroregionů

ARCHIVNÍ

Ústav územního rozvoje. Ucelená databáze mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. Mikroregiony 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, mikroregiony Jm kraje. Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů. Systém iMR - Monitoring mikroregionů - vyhledávací centrála.

LEADER

Stránky o iniciativě LEADER v České republice. LEADER je program Evropské unie realizovaný v členských zemích. Podpora obyvatel venkovských oblastí. Místní akční skupiny (MAS).

GaREP - Společnost pro regionální poradenství

Společnost působící v oblasti regionálního rozvoje. Specializace na strategické plánování, tvorbu rozvojových dokumentů pro kraje, obce, svazky obcí a další typy regionů. Řešení výzkumných úkolů pro vybraná ministerstva. Vzdělávací kurzy. Expertní studie nebo žádosti o dotace.

Strategie pro Brno

NOVÉ

Magistrát města Brna. Strategické plánování včetně zpracování a aktualizace hlavního strategického rozvojového dokumentu - Strategie pro Brno. Rozvojové možnosti města ve vztahu k jeho zájmovému a spádovému území.


2. Suburbanizace

Suburbanizace.cz

Publikační platforma pro odborníky, kteří se zabývají problematikou suburbanizace.

Urbánní a regionální laboratoř (URRlab)

Urbánní a regionální laboratoř. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Pracovní skupina se zaměřením na výzkum a praktické problémy měst, osídlení, regionální rozvoj a příbuzné obory z pozice sociální geografie.

Atlas obyvatelstva.cz

Zpracovatel Atlasu obyvatelstva. Urbánní a regionální laboratoř. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí (2007-2011, MZP/SP)

Web projektu.

Rozrůstání měst – řešení nebo problém

EArchitekt. Konference - občanské sdružení Agora Central Europe ve spolupráci s ABF - Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství. Suburbanizace či nekontrolované rozrůstání příměstských oblastí ovlivňuje okolí všech velkých měst v Evropě. Vytváří problémy v oblasti urbanistické, sociální, ekonomické. Pozitivní příklady řešení, návody a postupy zejména starostům malých obcí.

Současná česká suburbanizace a její důsledky

Časopis Veřejná správa. Ministerstvo vnitra ČR. Informační servis / Časopisy / Veřejná správa / Obsahy starších čísel / 04-2008.

Suburbanizace - příležitost nebo hrozba pro malé obce (Na příkladu města Pardubice a vybraných suburbánních obcí v jeho zázemí)

Elektronický časopis Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Civitas per Populi a Vysoká škola regionálního rozvoje Praha.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 13. 6. 2017 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.