Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Průmysl, brownfields


Sekce

1. Průmysl

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic.

BusinessInfo.cz

Portál pro podnikání a export.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy.

Průmyslové zóny České republiky

Centrum pro regionální rozvoj ČR. Průmyslové zóny ČR.

Technologický profil České republiky

Databáze Technologický profil ČR. Databáze inovačního potenciálu ČR spravované Asociací inovačního podnikání ČR.

Industriální topografie České republiky – průmyslová architektura a technické stavby

NOVÉ

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, Praha je řešitelem výzkumného projektu "Industriální topografie České republiky" (DF11P01OVV016) v programu NAKI (národní a kulturní identity) Ministerstva kultury ČR.

Platforma industriální stopy

NOVÉ

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze / Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě / Český svaz stavebních inženýrů.

Databáze průmyslového dědictví Moravy

NOVÉ

Atelier rekonstrukcí památek FA VUT v Brně.


2. Brownfields

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic. Brownfieldy.

Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu

Projekt MMR ČR. Odkaz na Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - IS VaVaI.

Brownfields

Centrum pro regionální rozvoj ČR. Vyhledávání podle krajů, okresů, obcí.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Továrny na sny – Základní desatero úspěchu při zavádění horizontálních projektů a kreativních inkubátorů a příklady dobré praxe rekonverzí industriálního dědictví

Publikace v rámci Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury. Marková, Slach, Hečková, Koutský, Kubeš. 2013.

Brownfieldy – nevyužívané areály a objekty Jihomoravského kraje

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy.

Brownfieldy v Moravskoslezském kraji

NOVÉ

V rámci projektu LUMAT, financovaného z Operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 1. 6. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.