Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Obrana, bezpečnost státu, CO


Újezdní úřady vojenských újezdů

Vojenské újezdy - vymezené části území státu určené k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. Újezdy tvoří územní správní jednotky. Analýza existence vojenských újezdů z hlediska porovnání potřeb armády a stanovených ekonomických kritérií.

Úřad státního odborného dozoru MO

Ministerstvo obrany.

Obnovení šesti obcí ve vojenských újezdech

INFO

Aktuálně.cz. Po zmenšení vojenských újezdů Boletice, Hradiště a Libavá bude obnoveno šest obcí, které byly po vzniku těchto výcvikových prostorů zrušeny. Podle návrhu ministerstva obrany by nové obce Polná na Šumavě, Bražec, Doupovské Hradiště, město Libavá, Kozlov a Luboměř pod Strážnou měly vzniknout k 1. lednu 2015.


Dokumenty

Základní strategické bezpečnostní dokumenty

Ministerstvo obrany ČR. Aktuální i historické verze základních strategických bezpečnostních dokumentů spolu s informacemi, které se týkají obranného a bezpečnostního plánování.

Obranná strategie České republiky

Ministerstvo obrany ČR. Září 2012. Schválena vládou ČR dne 26. září 2012, usnesením č. 699.
Obranná strategie představuje záměr vlády České republiky k zajištění obrany České republiky v následujícím desetiletí. Popisuje základní zásady výstavby a činnosti systému obrany státu, rekapituluje hlavní úkoly ozbrojených sil a aktualizuje politicko-vojenské ambice.

Bílá kniha o obraně

Ministerstvo obrany ČR. 2011. Schválena vládou ČR dne 18. května 2011, usnesením č. 369.

Bezpečnostní strategie České republiky

Ministerstvo obrany ČR. Schválena vládou ČR dne 8. září 2011, usnesením č. 665.
Základní dokument bezpečnostní politiky ČR, na který navazují dílčí strategie a koncepce.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020

Ministerstvo vnitra ČR. Hasičský záchranný sbor ČR.

Plán obrany České republiky

Aktualizace Plánu obrany České republiky schválila vláda ČR dne 4. září 2013, usnesením č. 678.


Zákony

Zákony v působnosti Ministerstva obrany

Ministerstvo obrany ČR. Branné zákonodárství. Ostatní zákony.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 26. 4. 2016 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.