Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Nerostné bohatství, geologie


Česká geologická služba (ČGS)

Činnost: geologický výzkum a mapování, horninové prostředí a jeho ochrana, nerostné suroviny a vlivy těžby na životní prostředí, geologická rizika, prevence a zmírňování jejich dopadů, správa a poskytování geovědních informací.

Státní báňská správa České republiky

Vrchní dozor nad hornickou činností. Činnost prováděná hornickým způsobem. Požární ochrana v podzemí. Dodržování pracovních podmínek v hornických organizacích, při výrobě výbušnin, při používání výbušnin k trhacím pracím a ohňostrojným pracím. Úhrady za dobývací prostor a vydobyté vyhrazené nerosty. Přehled dobývacích prostorů. Věda a výzkum.

Geologické a geovědní mapy

Informace o geologickém podloží, jeho stavbě, složení, jeho vhodnosti pro stavební činnost, údaje o podzemních vodách, údaje o ložiscích nerostných surovin a podobně.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 26. 4. 2016 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.