Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Kultura, historie, rekreace, cestovní ruch


Sekce

1. Kultura, historie

Ministerstvo kultury - kulturní dědictví

MK ČR. Památková péče. Regionální a národnostní kultura. Muzea, galerie a ochrana movitého kulturního dědictví.

Národní památkový ústav

NOVÉ

Národní památkový ústav je odbornou organizací státní památkové péče.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)

SHS ČMS je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

AKTUALIZOVANÉ

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

NOVÉ

Ústav je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých a obecných dějin.

České dědictví UNESCO

Dobrovolný svazek obcí a měst České republiky na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví (na Seznam UNESCO).

UNESCO – Centrum pro světové dědictví (World Heritage Centre)

Seznam světového dědictví spolu se stručnými popisy. Shromažďuje, třídí a nabízí k využívání nejrůznější dokumenty, nejaktuálnější a nejúplnější informace, které se tématicky vztahují k UNESCO a k problematice historických památek. (anglicky)

Heritage Portal

Portál "Dědictví" se orientuje na integrovaný přístup k dědictví, kulturní a přírodní aspekty, politiky a priority pro identifikaci, ochranu, zachování a posílení národního dědictví. Prezentace evropských institucí památkové péče. (anglicky)

Institut lidového kulturního dědictví

NOVÉ

ILKD založen v roce 2015 v souvislosti s realizací projektu Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí. Sídlo v Litomyšli. Má význam jak v místním resp. regionálním kontextu (posílení vědomí o místní lidové kultuře, udržení místních tradic a řemeslné praxe) tak celorepublikovém kontextu (vzdělávací, dokumentační a vědeckovýzkumná činnost).

Lidové stavby. Vývoj lidové architektury.

Český rozhlas. Přehled staveb lidové architektury - církevní stavby, hospodářské stavby, obecní stavby, technické stavby, fotografie.

Hrady a zámky.

Český rozhlas. Přehled hradů a zámků podle abecedy, podle krajů. Aktualizace tohoto webu je ukončená a stránka je přesunuta do Archívu webů ČRo.

Lidová architektura Čech, Moravy a Slezska.

Vývoj, regiony, ochrana, opravy a novostavby.

Památky Čech, Moravy a Slezska

Památkové objekty, novinky, kulturní akce. Českopis - český magazín o ČR. Vyhledávání podle abecedy, filtru, regionu. Přírodní památky. Slovník odborných pojmů. (česká a anglická verze)

Centrum obnovy památek architektury 20. století

NOVÉ

NPÚ. Projekt „Centrum obnovy památek architektury 20. století (COPA)“ je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).

Arte-fakt – sdružení pro ochranu památek

Občanského sdružení. Sdružuje odborníky aktivně působící v oblasti péče o památky. Mezioborová spolupráce, podpora a rozvoj profesních a společenských aktivit, podpora komunikace mezi odbornou a laickou veřejností, popularizace péče o památky.

Památky pro život

Občanské združení. Cíl - záchrana, revitalizace a management kulturního dědictví s podmínkou jeho trvale využitelného využití a rozvoje.

Archeologický ústav AV ČR

Odborná instituce v oboru archeologie. Výzkum, publikace, knihovna, bibliografie, památková ochrana, archivy.

Archaia Praha o.p.s.

NOVÉ

Provádění záchranných a předstihových archeologických výzkumů, vyhodnocování jejich výsledků. Prezentace pro odbornou i laickou veřejnost, využití pro potřeby památkové péče.

Ústav památkové péče - FA ČVUT

NOVÉ

Ústav zaměřuje činnost na soudobou péči o stavební památky, výzkum, mezioborové vazby, kontakt s praxí naší i zahraniční památkové péče.

PROPAMÁTKY

Internetový portál. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Památky - encyklopedický přehled sídel

Encyklopedický přehled památek a historických osobností v České republice. Slovník pojmů.

ERIH

ERIH - European Route of Industrial Heritage. Evropská cesta industriálního dědictví. Projekt cesty propojující průmyslové památky v Evropě. (anglicky)

ProCulture

Výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu. Mj. shromažďuje a archivuje literaturu zaměřenou na kulturní politiku - dokumenty, studie, analýzy.


2. Rekreace, cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj Cestovní ruch

Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj.

Informační centrum CzechTourism

Agentura je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Jejím cílem je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.

Cestovní ruch

Odkaz na stránky Ústavu územního rozvoje. Vybrané úkoly.

Katalog aktivit Kudy z nudy

CzechTourism. Typy pro aktivní turistiku v ČR. Katalog, vyhledávání podle regionu, podle doporučené cílové skupiny, podle typu aktivity nebo podle klíčového slova.

Cestovatel.cz

Webové stránky Časopisu o cestování nejen pro cestovatele.

E-Česko.cz

Projekt ve spolupráci firem Garpon a Rebel s.r.o. a E-ČESKO a.s. a za dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Informace o ČR, památky, ubytování a stravování, dovolená, kultura, lázně, obce atd.

Cestujeme.cz

Stránky pro cestovatele v ČR. Regionální informace, turistické oblasti (národní parky, CHKO, řeky apod.), památky atd.

Turistik.cz

Turistický server ČR. Průvodce, ubytování, mapy. Turistické oblasti, turistické cíle. Tipy na výlet. Zajímavosti - co vás v regionech zajímá (architektura, UNESCO, zámek, hrad, zřícenina, rozhledna, duchovní památka, technická památka, podzemí, příroda, naučná stezka, jezdectví, ZOO, kultura, muzeum, koupání, lyžování atd.).

CZeCOT

Turistický server ČR. Památky, lázně, ubytování, kongresy, restaurace, doprava, lyžování. Fotogalerie + pohlednice, Videogalerie, Virtuální prohlídky, Webkamery, kalendář akcí, mapy.

ATUR ČR

Asociace turistických regionů České republiky.

Asociace měst pro cyklisty

Asociace vychází z iniciativy Uherskohradišťské charty. Cílem je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy a propojení měst, které se hlásí k aktivní podpoře.

Atlas Česka – průvodce volným časem a cestováním

Komplexní nabídka informací o České republice. Základní údaje o historii a současnosti ČR. Ubytování, kulturní akce, tipy na výlety, přírodní zajímavosti, turisticky atraktivní cíle.


3. Odkazy na cestovní ruch, rekreaci, turistiku a kulturní dědictví v jednotlivých krajích ČR

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

 

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 29. 4. 2016 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.