Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Kultura, historie, rekreace, cestovní ruch


Revize a aktualizace 2023

Téma

1. Instituce a organizace působící v oblasti kultury a historie

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kultury.

Kulturní dědictví

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče.

Ústav památkové péče – FA ČVUT

Ústav zaměřuje činnost na soudobou péči o stavební památky, výzkum, mezioborové vazby, kontakt s praxí naší i zahraniční památkové péče.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (ARÚ)

ARÚ představuje výzkumnou instituci se zaměřením na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Ústav je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých a obecných dějin.

České dědictví UNESCO

České dědictví UNESCO je dobrovolný svazek obcí a měst České republiky, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, nebo také zkráceně řečeno na Seznam UNESCO.

UNESCO – Centrum pro světové dědictví (World Heritage Centre)

UNESCO je specializovaná agentura OSN zaměřená na podporu světového míru a bezpečnosti prostřednictvím mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, vědě a kultuře. Centrum světového dědictví shromažďuje, třídí a nabízí k využívání nejrůznější dokumenty, nejaktuálnější a nejúplnější informace, které se tematicky vztahují k UNESCO a k problematice historických památek (např. Seznam světového dědictví spolu se stručnými popisy). (anglicky)

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)

SHS ČMS je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

Institut lidového kulturního dědictví

Náplní činnosti Institutu je mapování a dokumentace dokladů lidové architektury v regionu Českomoravského pomezí a jejich proměn v čase, organizace seminářů pro odborníky i veřejnost, odborný dohled a aktivní zapojení v realizovaných projektech, publikační činnost a prezentační aktivity zaměřené na tradiční zemědělství, lidová řemesla a lidovou architekturu atd.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Jedná se o neziskovou organizaci, která nabízí poradenství při financování projektů v oblasti obnovy památek a představuje zajímavá místa v rámci putovní výstavy.

Archaia Praha z.ú.

Společnost provádění záchranné a předstihové archeologické výzkumů, vyhodnocování jejich výsledků a následnou prezentaci odborné i laické veřejnosti. Výslednou jsou rovněž využívány pro potřeby památkové péče.

Arte-fakt, o. s.

Arte-fakt představuje sdružení pro ochranu památek, která sdružuje odborníky aktivně působící v oblasti péče o památky.

ProCulture o. s.

Jedná se o výzkumnou, informační a vzdělávací centrum pro kulturu, která mj. shromažďuje a archivuje literaturu zaměřenou na kulturní politiku – Knihovna.


Zpět na seznam témat


2. Další webové stránky k tématu kultura a historie

The Heritage Portal

Portál "Dědictví" se orientuje na integrovaný přístup k dědictví, kulturní a přírodní aspekty, politiky a priority pro identifikaci, ochranu, zachování a posílení národního dědictví. Prezentace evropských institucí památkové péče. (anglicky)

Lidové stavby

Internetová stránka zabývající se lidovými stavbami na území České republiky.

Hrady.cz

Server Hrady.cz přináší obecné informace o hradech, zámcích, tvrzích, skanzenech, mlýnech, zříceninách apod.

Památky a lidová architektura ČR (Martin Čerňanský)

Vzdělávací portál Památky a lidová architektura ČR se věnuje historii osídlení venkova na území ČR a dějinám lidových staveb a bydlení.

Centrum obnovy památek architektury 20. století

Předmětem projektu byla rekonstrukce vily Stiassni jako významné nemovité památky architektonické moderny 20. století, a vytvoření národního metodického centra obnovy památek architektury 20. století se zaměřením na meziválečné období.

Památky – encyklopedický přehled sídel

Encyklopedický přehled památek a historických osobností v České republice. Slovník pojmů.

European Route of Industrial Heritage (ERIH)

Evropská cesta industriálního dědictví představuje turistickou informační síť propojující průmyslové památky v Evropě. (anglicky)


Zpět na seznam témat


3. Instituce a organizace působící v oblasti cestovního ruchu

Ministerstvo po místní rozvoj (MMR)

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení a dalších vymezených úsecích správy. Ministerstvo je metodickým a koordinačním orgánem pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu.

Agentura CzechTourism

Agentura je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Jejím cílem je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.

Ústav územního rozvoje (ÚÚR)

ÚÚR je organizační složka státu zřízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, která působí zejména v oborech územního plánování, stavebního řádu, územního rozvoje a regionální politiky. Archivní materiály.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Jedná se o celostátní dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, jehož cílem je implementovat do českého a slovenského prostředí jeden z 14 projektů Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), kterým je projekt Partnerství pro městskou mobilitu.


Zpět na seznam témat


4. Další webové stránky k tématu cestovní ruch

Atlas Česka

Průvodce volným časem a cestováním. Přináší komplexní nabídku informací o České republice. Kromě základních údajů o historii a současnosti naší republiky nabízíme i bohatou škálu možností ubytování v jednotlivých městech a obcích, aktuální kalendář kulturních akcí, tipy na výlety, pestrou přehlídku přírodních zajímavostí či výčet turisticky atraktivních cílů.

Cestujeme.cz

Katalog odkazů pro cestovatele v ČR.

CZeCOT

Turistický portál České republiky. Památky, lázně, ubytování, kongresy, restaurace, doprava, lyžování. Fotogalerie + pohlednice / Videogalerie / Virtuální prohlídky / Webkamery / Kalendář akcí / Mapy.

E-Česko.cz

Projekt za dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Cestování, ubytování, dovolená a volný čas.

Turistik.cz

Průvodce po České a Slovenské republice. Naleznete zde cca 9 000 turistických zajímavostí.


Zpět na seznam témat


5. Odkazy na cestovní ruch, rekreaci, turistiku a kulturní dědictví v jednotlivých krajích ČR

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

Zpět na seznam tématTitulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 13. 6. 2023 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.