Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Pro informaci – Nový stavební zákon
Od 1. 7. 2024 je ve věcech týkajících se územního plánování plně aplikovatelný nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace na Informačním webu územního plánování související s tímto zákonem budou postupně aktualizovány. Děkujeme za pochopení.


Demografie, sociologie


Revize a aktualizace 2022

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA)

ČSDA je součástí Sociologického ústavu Akademie věd České republiky (AV ČR), přičemž představuje národní centrum datových služeb pro sociální vědy, které získává, zpracovává, dokumentuje a uchovává soubory digitálních dat z vědeckých projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách.

Český statistický úřad (ČSÚ)

ČSÚ je ústředním orgánem státní správy ČR, jehož činnost zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

MPSV je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.

Centrum pro komunitní práci (CpKP)

Neziskové organizace poskytující služby v následujících oblastech: účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů; místní udržitelný rozvoj; regionální politika EU a regionální rozvoj ČR atd.Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 6. 9. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.