Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Obnova a rozvoj venkova


Okruhy

1. Zdroje, dokumenty

Ministerstvo zemědělství

Portál eAGRI. Dokumenty:

Regionální rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Knihovna Ústavu územního rozvoje – články, knihy, zprávy

AKTUALIZOVANÉ


2. Vybrané zajímavé informace z oblasti obnovy venkova


3. Zpravodaj venkova

Zpravodaj venkova

AKTUALIZOVANÉ

Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR.


4. Ostatní

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

A

AGRIS – Agrární www portál

On-line informační místo na Internetu pro oblast agrárního sektoru (zemědělství, potravinářství, lesnictví, vodohospodářství) a venkova.

Agronavigátor ÚZEI

ÚZEI – Ústav zemědělských a potravinářských informací.

Agroporadenství ÚZEI

ÚZEI – Ústav zemědělských a potravinářských informací.

APIC-AK – Agrární poradensko informační centrum Agrární komory ČR

Zemědělství. Venkov. Antibyrokratická komise. Evropská unie. Lesnictví. Potravinářství. Vodní hospodářství. Obnovitelné zdroje. Ekologické zemědělství. Zahraničí. Agrární komora ČR.

ABC

C

Centrum pro komunitní práci

Nezisková organizace, poskytující služby v oblastech - Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů; Místní udržitelný rozvoj; Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR; Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací.

ABC

E

eAGRI

Internetový portál Ministerstva zemědělství.
Ministerstvo zemědělství. Venkov. Dotace. Životní prostředí. Portál farmáře. Pozemkové úřady. Zemědělství. Potraviny. Lesy. Voda. Poradenství a výzkum. Ochrana zvířat.
Celostátní síť pro venkov. Krajské a regionální sítě. NOVÉ

Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova

Fórum, které podporuje angažovanost na venkovském prostoru a trvalé a samostatné vývojové procesy na venkově.

ABC

I

Info Venkov – Rozvoj venkova

Portál zaměřený na rozvoj venkova. ÚZEI – Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

ABC

L

LEADER

ABC

N

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

NS MAS ČR – neformální seskupení místních akčních skupin. Cílem je především podporovat činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností. Je partnerem pro spolupráci s dalšími institucemi, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova.

ABC

O

Obec a finance

Odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí.

OBCEPRO

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky. Podpora obcím při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO).

ABC

S

Společnost pro obnovu vesnice a malého města

NOVÉ

SOVAMM. Zájmové sdružení odborníků a zájemců o venkovské stavitelství.

Sdružení místních samospráv České republiky

SMS ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy členských obcí. Hlavním posláním a příčinou vzniku je prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, atd.

Spolek pro obnovu venkova

Rehabilitace venkova, vznik a činnosti místních a regionálních sdružení apod. Evropská spolupráce při obnově venkova. Podpora realizace Programu obnovy venkova.

Svaz měst a obcí České republiky

SMO ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí.

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond

Zprostředkovatel finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

ABC

U

ÚZEI – Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Expertní centrum zaměřené na zemědělskou ekonomiku, potravinářství, zemědělské poradenství a informace. Provozuje stránky:

ABC

V

Vesnice roku

Program obnovy venkova. Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva zemědělství.

ABC
Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 14. 8. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.