Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Mapové podklady


Sekce

1. Různé

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

AKTUALIZOVANÉ

Webové stránky státní správy zeměměřičství a katastru.

Archiv-WEB

Aplikace Archiv web. Umožňuje zobrazení informací o postupu a stupni digitalizace katastrálních map v jednotlivých katastrálních uzemích. ČÚZK.

Mapová aplikace CENIA

Ministerstva životního prostředí. Projekt 1. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst – NIKM (2009-2012).
Ortofotomapa je umístěna na http://kontaminace.cenia.cz. Mapová aplikace - CENIA. Podklady – letecké měřické snímky poskytnuté Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) Dobruška - GEODIS Brno, spol. s r.o.

GEODIS

GEODIS Brno. Služby v oblasti geodézie, fotogrammetrie a dodávek dat pro systémy GIS. Letecké snímkování, pozemní měření a zpracování satelitních snímků.

Geodézie ČS a.s.

Geodetické služby - činnost v oboru inženýrské, průmyslové a stavební geodézie, zeměměřické činnosti pro účely katastru, činnost v oboru speciální geodézie, mapování. Kartografie. Geobáze, informační technologie.

GEOVAP

GEOVAP. Webové služby a mapové portály.. Portál poskytování dat ÚAP správců technické infrastruktury. Portál ÚAP Zlínského kraje. Portál JDTM Zlínského kraje. Portál JDTM Východní Čechy. Portál JDTM Středočeského kraje. Portál katastrální mapa. Nahlížení do katastru ČR.

Historické mapy – mapy.opevneni.cz

Opevneni.cz. Soubory mapových listů České republiky.

Institut regionálních informací

Služby v oblasti pořizování, zpracování a prezentací územně orientovaných dat.

Mapy.cz

Mapy na Seznamu.cz. Mapa základní, letecká. GPS. Plánovač tras, vyhledávání podle měst, ulic, adres (ČSÚ), dopravní informace.

Geoportál veřejné správy – mapové služby

Portál veřejné správy - portal.gov.cz. Národní geoportál INSPIRE. Tematické mapy (dle směrnice INSPIRE). Uživatelské mapy.

T-MAPY

AKTUALIZOVANÉ

Služby v oblasti informačních a geoinformačních technologií. Mapové produkty, informační systémy.

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

AKTUALIZOVANÉ

Základní vodohospodářská mapa

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka - datový sklad - vodstvo ČR.

Státní hranice a pohraniční turistika

NOVÉ


2. Jednotné digitální technické mapy

TECHNICKÁ MAPA.CZ

NOVÉ

GEOVAP, spol. s r.o. JDTM Zlínského kraje (území Zlínského kraje). JDTM východních Čech (území Hradeckého a Pardubického kraje). JDTM středních Čech (území Středočeského kraje). JDTM jižní Moravy (území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina).

Digitální mapa – Praha

Jednotná digitální technická mapa – Zlínský kraj

Jednotná digitální technická mapa – Královéhradecký kraj


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 14. 8. 2019 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.