Informační web územního plánování Informační web územního plánování




Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


O informačním webu


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – Dovolujeme si upozornit návštěvníky našeho portálu, že jakkoliv věnujeme jeho náplni odbornou péči, nemůžeme vyloučit, že obsahuje i informace, které mohou být nepřesné, neaktuální, vykládané různými institucemi různě, popř. aplikovatelné jen za určitých podmínek. Nemůžeme proto nést právní zodpovědnost za škody, které by někomu vznikly aplikací našich informací v praxi. Prosíme proto uživatele našeho portálu, aby si vždy ověřili, zda naše informace platí i v konkrétních časových, místních a dalších souvislostech, v nichž je chtějí prakticky využít. I přes uvedené upozornění věříme, že náš portál bude uživatelům užitečný.


Obsah

1. Cíle portálu

Veřejnosti, projektantům, pracovníkům státní správy a samosprávy zpřístupnit na Internetu relevantní informace z oblasti územního plánování, jako podklad pro efektivní práci a rozhodování.


2. Nabídka portálu

Od roku 2009 je Informační web územního plánování (dříve Portál ÚP) součástí archivace webů Národní knihovny České republiky jako kvalitní zdroj informací, který by měl být uchován do budoucna.


3. Kontrola a doplňování portálu

Kontrola funkčnosti, aktuálnosti a správnosti odkazů na portálu probíhá pololetně speciálním programem Xenu Link Sleuth.

Kontrola tabulek kaskádových stylů (CSS) a dokumentů XHTML 1.0 Transitional s tabulkami stylů na portálu probíhá průběžně validační službou W3C CSS.

Na portálu probíhá průběžná aktualizace stávajících odkazů a jeho další naplňování novými odkazy.
Do portálu se postupně doplňují nové sekce vyplývající jak z činnosti ÚÚR a MMR, tak z dalších zdrojů.


4. Monitoring územního plánování

Portál územního plánování (nyní IWÚP) byl jako jedna z úloh akce Monitoring územního plánování zařazen do Akčního plánu realizace státní informační politiky pro období do konce roku 2005 (schválený Usnesením vlády ČR č. 527 ze dne 31. května 2000), rámcového programu Elektronická veřejná správa – Veřejné informační služby (VIS) – Informační zdroje VIS.

Nositelem a garantem projektu je:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111 (ústředna)
ID datové schránky: 26iaava
e-mail: posta@mmr.gov.cz
www.mmr.gov.cz
Řešitelem projektu je:
Ústav územního rozvoje
Jakubské náměstí 3
602 00 Brno
Tel.: +420 542 423 111
ID datové schránky: ybrxn8f
e-mail: sekretariat@uur.cz
www.uur.cz

Smyslem projektu Monitoring územního plánování, jako trvalého úkolu ÚÚR, je zajistit:

Očekávané přínosy


5. Statistické údaje

Informace o portálu k 3. 12. 2021

Údaje TOPlistu (on-line počítadla a statistiky přístupů na stránky) ke dni 29. 12. 2023 (od registrace 23. 5. 2005)

Návštěvy IWÚP od  roku 2005 do 29. 12. 2023

Poznámka:
Definice návštěvy (visit) je počet uživatelů, kteří přistoupí na stránku. Jeden návštěvník má obvykle více zhlédnutí.
Definice zhlédnutí (pageviews) je součtem požadavků uživatele, který dále otvírá jednotlivé stránky, bez ohledu na to, od koho požadavek je.
Největší důraz je kladen na veličinu návštěvy, je nejvíce objektivní.


6. Kontaktní údaje

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
www.uur.cz, tel.: +420 542 423 111, e-mail: sekretariat@uur.cz


Ústav územního rozvoje: Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., tel.: +420 542 423 132, e-mail: simkova@uur.cz, garant úkolu, zpracovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj: Ing. Vladimír Voldřich, tel.: +420 224 862 276, e-mail: vladimir.voldrich@mmr.gov.cz, garant úkolu


Dostupnost Informačního webu územního plánování

Webové stránky Informačního webu územního plánování – portal.uur.cz
Webové stránky Ústavu územního rozvoje – www.uur.cz
Webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR – www.mmr.gov.cz



Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 13. 6. 2024 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.