Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


ÚPD a ÚPP obcí


Územně plánovací dokumentace obcí (územní plány obcí a regulační plány obcí)
Územně plánovací podklady obcí (územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností)

Obce s rozšířenou působností (ORP) pořídily k 31. 12. 2008 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady (ÚAP), které prezentovaly na svých webových stránkách.

První úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2010.

Druhá úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2012.

Třetí úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2014.

Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí měla být pořízena do 31. 12. 2016.


NOVELA SZ

Poznámka: * Od 1. 1. 2018 nabývá účinnosti novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Podle § 28 odst. 1 této novely "Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a nejpozději do 4 let pořídí jejich úplnou aktualizaci."
Z uvedeného plyne, že další úplná aktualizace (pátá) má být pořízena nejpozději do 31. 12. 2020.


Nástroje územního plánování v jednotlivých obcích s rozšířenou působností ČR

AKTUALIZOVANÉ ke dni 7. 8. 2018 (upravené odkazy na Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS)

Odkazy na dokumenty mají pouze INFORMATIVNÍ CHARAKTER. ÚÚR neodpovídá za funkčnost a obsah uvedených odkazů. Více – O portálu.

Platné znění dokumentů, kompletní výkresovou a textovou část Vám k nahlednutí poskytnou příslušné obecní úřady.


Hlavní město PrahaHlavní město Praha

Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Praha Územně analytické podklady (ÚAP hl. m. Prahy) 2016 Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR hl. m. Prahy);
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS;
Podle zvláštního zákona je hlavní město Praha současně hlavním městem ČR, krajem i obcí.

Zpět na seznam krajů

Středočeský krajStředočeský kraj

Portál územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji


Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Benešov Územně analytické podklady ORP Benešov 2016 Územně plánovací dokumentace a podklady města Benešov Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Benešov
Beroun Územně analytické podklady ORP Beroun 2016 Územní plánování ORP Beroun;
Územní plánování město Beroun
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Beroun
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Územní analytické podklady ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Čáslav Územně analytické podklady ORP Čáslav 2016 Územní plán města Čáslav Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Čáslav
Černošice Územně analytické podklady ORP Černošice 2016 Územní plánování Černošice Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Černošice
Český Brod Územně analytické podklady ORP Český Brod 2016 Územní plán města Český Brod Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Český Brod
Dobříš Územně analytické podklady ORP Dobříš 2016;
ÚAP na mapovém portálu města Dobříše
Nově platná územně plánovací dokumentace;
Dobříš - GIS města (mapový server)
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Dobříš
Hořovice Územně analytické podklady ORP Hořovice 2016 Úřad územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Hořovice
Kladno Územně analytické podklady ORP Kladno 2016 Územní plány a mapy Kladno Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kladno
Kolín Územně analytické podklady ORP Kolín 2016 Územní plán města Kolín Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kolín
Kralupy nad Vltavou Územně analytické podklady ORP Kralupy nad Vltavou 2016 Územní plány obcí v ORP Kralupy nad Vltavou Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kralupy nad Vltavou
Kutná Hora Územně analytické podklady ORP Kutná Hora 2016 Územní plán Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kutná Hora
Lysá nad Labem Územně analytické podklady ORP Lysá nad Labem 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Lysá nad Labem
Mělník Územně analytické podklady ORP Mělník 2016 Územní plány obcí Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Mělník
Mladá Boleslav Územně analytické podklady ORP Mladá Boleslav 2016 Územní plány, územně analytické podklady, zastavěná území;
Mapový server Mladá Boleslav (územní plány)
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště Územně analytické podklady ORP Mnichovo Hradiště 2016 Územní plán obce (platný);
Připravovaný Územní plán Mnichovo Hradiště;
Přehled stavu územních plánů v ORP Mnichovo Hradiště
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Mnichovo Hradiště
Neratovice Územně analytické podklady ORP Neratovice 2016 Rozvoj města (územní plán, ÚAP) Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Neratovice
Nymburk Územně analytické podklady ORP Nymburk 2016 Územní plán města Nymburk;
Územní plány obcí
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Nymburk
Poděbrady Územně analytické podklady ORP Poděbrady 2016 (Územně analytické podklady – levé menu) Územní plán města Poděbrady Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Poděbrady
Příbram Územně analytické podklady ORP Příbram 2016;
Grafická část ÚAP (aktualizace 2016)
Rozvoj města a územní plán Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Příbram
Rakovník Územně analytické podklady ORP Rakovník 2016;
Grafická část ÚAP (aktualizace 2016)
Územní plánování Rakovník Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Rakovník
Říčany Územně analytické podklady ORP Říčany 2016 Územní plánování ve městě Říčany Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Říčany
Sedlčany Územně analytické podklady ORP Sedlčany 2016 Nový územní plán města Sedlčany;
Portál územního plánování
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Sedlčany
Slaný Územně analytické podklady ORP Slaný 2016 – Portál ÚAP Územní plán Slaný;
Územní studie;
Územní plánování
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Slaný
Vlašim Územně analytické podklady ORP Vlašim 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Vlašim
Votice Územně analytické podklady ORP Votice 2016 Územní plán Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Votice

Zpět na seznam krajů

Jihočeský krajJihočeský kraj

Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Blatná Územně analytické podklady ORP Blatná 2016 Územní plánování, ÚAP Blatná Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Blatná
České Budějovice Územně analytické podklady ORP České Budějovice 2016 Odbor územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP České Budějovice
Český Krumlov Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2016 Územní plánování města Český Krumlov Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Český Krumlov
Dačice Územně analytické podklady ORP Dačice 2016 Územní plánování Dačice Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Dačice
Jindřichův Hradec Územně analytické podklady ORP Jindřichův Hradec 2016 Územní plán Jindřichův Hradec;
Regulační plán MPR Jindřichův Hradec;
Územně plánovací dokumentace dalších obcí
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Jindřichův Hradec
Kaplice Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Kaplice 2016 Územní plány obcí Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kaplice
Milevsko Územně analytické podklady ORP Milevsko 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Milevsko
Písek Územně analytické podklady ORP Písek 2016 Územní plán Písek;
Odbor výstavby a územního plánování
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Písek
Prachatice Územně analytické podklady ORP Prachatice 2016;
Technická infrastruktura dle § 166
Územní plán města Prachatice;
Územně plánovací dokumentace dalších obcí ve správním obvodu ORP Prachatice;
Územní plánování na MěÚ Prachatice obecně
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Prachatice
Soběslav Územně analytické podklady ORP Soběslav 2016 Územní plánování Soběslav Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Soběslav
Strakonice Územně analytické podklady ORP Strakonice 2016 ÚPD města;
ÚPD obcí
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Strakonice
Tábor Územně analytické podklady ORP Tábor 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Tábor
Trhové Sviny Územně analytické podklady ORP Trhové Sviny 2016 Územně plánovací dokumentace města Trhové Sviny Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Trhové Sviny
Třeboň Územně analytické podklady ORP Třeboň 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Třeboň
Týn nad Vltavou Územně analytické podklady ORP Týn nad Vltavou 2016 Odbor regionálního rozvoje (stavební úřad) Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Týn nad Vltavou
Vimperk Územně analytické podklady ORP Vimperk 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Vimperk
Vodňany Územně analytické podklady ORP Vodňany 2016 Stav územně plánovací dokumentace ORP Vodňany;
Mapové služby a data o území (územní plány)
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Vodňany

Zpět na seznam krajů

Plzeňský krajPlzeňský kraj

Plzeňský kraj – Region a jeho rozvoj – Územní plánování


Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Blovice ÚAP ORP Blovice na Portále Plzeňského kraje 2016 GIS Blovice - Územní plánování, ÚAP Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Blovice
Domažlice ÚAP ORP Domažlice na Portále Plzeňského kraje 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Domažlice
Horažďovice ÚAP ORP Horažďovice na Portále Plzeňského kraje 2016 Územní plány Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Horažďovice
Horšovský Týn ÚAP ORP Horšovský Týn na Portále Plzeňského kraje 2016 Odbor výstavby a územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Horšovský Týn
Klatovy ÚAP ORP Klatovy na Portále Plzeňského kraje 2016 Územní plán Klatovy;
Územní plán ORP
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Klatovy
Kralovice ÚAP ORP Kralovice na Portále Plzeňského kraje 2016 Územní plán města Kralovice Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kralovice
Nepomuk ÚAP ORP Nepomuk na Portále Plzeňského kraje 2016 Územní plánování Nepomuk Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Nepomuk
Nýřany ÚAP ORP Nýřany na Portále Plzeňského kraje 2016 Územní plán města Nýřany Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Nýřany
Plzeň Rozbor udržitelného rozvoje Plzeň (RURÚ) 2016 Územní plán města Plzně Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Plzeň
Přeštice ÚAP ORP Přeštice na Portále Plzeňského kraje 2016 Územně plánovací dokumentace města Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Přeštice
Rokycany ÚAP ORP Rokycany na Portále Plzeňského kraje 2016 Územní plán města Rokycany Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Rokycany
Stod Územně analytické podklady ORP Stod 2016 Územní plán Stod Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Stod
Stříbro ÚAP ORP Stříbro na Portále Plzeňského kraje 2016;
Územně analytické podklady ORP Stříbro 2016
Územní plán města Stříbra Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Stříbro
Sušice ÚAP ORP Sušice na Portále Plzeňského kraje 2016 Územní plán města Sušice Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Sušice
Tachov ÚAP ORP Tachov na Portále Plzeňského kraje 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Tachov

Zpět na seznam krajů

Karlovarský krajKarlovarský kraj

Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Územně analytické podklady ORP Aš 2016 Územní plán Aš;
Územní plány
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Aš
Cheb Územně analytické podklady ORP Cheb 2016 Územní plán města Cheb Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Cheb
Karlovy Vary Územně analytické podklady ORP Karlovy Vary 2016 Územní plánování Karlovy Vary Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Karlovy Vary
Kraslice Územně analytické podklady ORP Kraslice 2016 Územní plán Kraslice;
Významné dokumenty
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kraslice
Mariánské Lázně Územně analytické podklady ORP Mariánské Lázně 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Mariánské Lázně
Ostrov Územně analytické podklady ORP Ostrov 2016 Dokumenty Odboru rozvoje a územního plánování (ORÚP) Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Ostrov
Sokolov Územně analytické podklady ORP Sokolov 2016 Informace o územních plánech Sokolov Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Sokolov

Zpět na seznam krajů

Ústecký krajÚstecký kraj

Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Bílina Územně analytické podklady ORP Bílina 2016 Územní plán Bílina;
Územní plány obcí ORP Bílina
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Bílina
Děčín Územně analytické podklady ORP Děčín 2016 Územní plánování Děčín Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Děčín
Chomutov Územně analytické podklady ORP Chomutov 2016 Územní plán města Chomutov Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Chomutov
Kadaň Územně analytické podklady ORP Kadaň 2016 Územně plánovací dokumentace;
GIS
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kadaň
Litoměřice Územně analytické podklady ORP Litoměřice 2016 Úřad územního plánování Litoměřice Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Litoměřice
Litvínov Územně analytické podklady ORP Litvínov 2016 Územní plánování Litvínov Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Litvínov
Louny Územně analytické podklady ORP Louny 2016 Územní plánování Louny Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Louny
Lovosice Územně analytické podklady ORP Lovosice 2016 Úřad územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Lovosice
Most Územně analytické podklady ORP Most 2016 Územní plán města Mostu Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Most
Podbořany Územně analytické podklady ORP Podbořany 2016 Úřad územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Podbořany
Roudnice nad Labem Územně analytické podklady ORP Roudnice nad Labem 2016 Územní plány obcí Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Roudnice nad Labem
Rumburk Územně analytické podklady ORP Rumburk 2016 Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Rumburk
Teplice Územně analytické podklady ORP Teplice 2016 Územní plán města Teplice Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Teplice
Ústí nad Labem Územně analytické podklady ORP Ústí nad Labem 2016 Odbor rozvoje města Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Ústí nad Labem
Varnsdorf Územně analytické podklady ORP Varnsdorf 2016 Územní plánování Varnsdorf Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Varnsdorf
Žatec Územně analytické podklady ORP Žatec 2016 Úřad územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Žatec

Zpět na seznam krajů

Liberecký krajLiberecký kraj

Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Česká Lípa Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 2016 Úsek úřad územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Česká Lípa
Frýdlant Územně analytické podklady ORP Frýdlant 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Frýdlant
Jablonec nad Nisou Územně analytické podklady ORP Jablonec nad Nisou 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Jablonec nad Nisou
Jilemnice Územně analytické podklady ORP Jilemnice 2016 Územně plánovací dokumentace (UPD) Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Jilemnice
Liberec Územně analytické podklady ORP Liberec 2016 Územní plánování Liberec Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Liberec
Nový Bor Územně analytické podklady ORP Nový Bor 2016 Plánování a rozvoj města Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Nový Bor
Semily Územně analytické podklady ORP Semily 2016 Územní plánování Semily Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Semily
Tanvald Územně analytické podklady ORP Tanvald 2016 Územní plán města Tanvald;
Územní plány obcí ORP Tanvald
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Tanvald
Turnov Územně analytické podklady ORP Turnov 2016 Územní plány, rozvoj a MPZ Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Turnov
Železný Brod Územně analytické podklady ORP Železný Brod – 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Železný Brod

Zpět na seznam krajů

Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj

Královéhradecký kraj – územní plánování, jednotný portál územního plánování


Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Broumov Územně analytické podklady ORP Broumov 2016 Územní plán Broumova;
Důležité rozvojové dokumenty
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Broumov
Dobruška Územně analytické podklady ORP Dobruška 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Dobruška
Dvůr Králové nad Labem Územně analytické podklady ORP Dvůr Králové nad Labem 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Dvůr Králové nad Labem
Hořice Územně analytické podklady ORP Hořice 2016 Úřad územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Hořice
Hradec Králové Územně analytické podklady ORP Hradec Králové 2016 Odbor hlavního architekta Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Hradec Králové
Jaroměř Územně analytické podklady ORP Jaroměř 2016 Odbor výstavby (Úřad územního plánování) Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Jaroměř
Jičín Územně analytické podklady ORP Jičín 2016 Územní plán a související dokumenty;
Geografický informační systém města Jičína
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Jičín
Kostelec nad Orlicí Územně analytické podklady ORP Kostelec nad Orlicí 2016 Územní plány Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kostelec nad Orlicí
Náchod Územně analytické podklady ORP Náchod 2016 Úsek územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Náchod
Nová Paka Územně analytické podklady ORP Nová Paka 2016 Rozvoj města, územní plány (levé menu) Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Nová Paka
Nové Město nad Metují Územně analytické podklady ORP Nové Město nad Metují 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Nové Město nad Metují
Nový Bydžov Územně analytické podklady ORP Nový Bydžov 2016 Územní plán Nový Bydžov 2012;
Mapový portál města - mapy.novybydzov.cz
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Nový Bydžov
Rychnov nad Kněžnou Územně analytické podklady ORP Rychnov nad Kněžnou 2016 Územní plán Rychnov nad Kněžnou;
Územní plány obcí;
Geoportál Rychnov nad Kněžnou
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Rychnov nad Kněžnou
Trutnov Územně analytické podklady ORP Trutnov 2016 Územně plánovací dokumentace Trutnov Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Trutnov
Vrchlabí Územně analytické podklady ORP Vrchlabí 2016 Územní plán města Vrchlabí Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Vrchlabí

Zpět na seznam krajů

Pardubický krajPardubický kraj

Územní plánování Pardubického kraje


Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Česká Třebová Územně analytické podklady ORP Česká Třebová 2016 Územní plán Česká Třebová;
Rozvoj města a územní plány
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Česká Třebová
Hlinsko Územně analytické podklady ORP Hlinsko 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Hlinsko
Holice Územně analytické podklady ORP Holice 2016 Územní plán Holice Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Holice
Chrudim Územně analytické podklady ORP Chrudim 2016 Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Chrudim
Králíky Územně analytické podklady ORP Králíky 2016 Územní plánování Králíky (Projednávané územní plány. Vydané územní plány.) Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Králíky
Lanškroun Územně analytické podklady ORP Lanškroun 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Lanškroun
Litomyšl Územně analytické podklady ORP Litomyšl 2016 Územní plánování Litomyšl Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Litomyšl
Moravská Třebová Územně analytické podklady ORP Moravská Třebová 2016 Územní plán města Moravská Třebová;
Územní plány obcí;
Regulační plány obcí
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Moravská Třebová
Pardubice Územně analytické podklady ORP Pardubice 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Pardubice
Polička Územně analytické podklady ORP Polička 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Polička
Přelouč Územně analytické podklady ORP Přelouč 2016 Územně plánovací dokumentace Přelouč Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Přelouč
Svitavy Územně analytické podklady ORP Svitavy 2016 Odbor výstavby - Úřad územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Svitavy
Ústí nad Orlicí Územně analytické podklady ORP Ústí nad Orlicí 2016 Nový územní plán;
Územní plán UO (včetně změn);
Územní plány obcí ORP Ústí nad Orlicí
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto Územně analytické podklady ORP Vysoké Mýto 2016 Územní plány Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Vysoké Mýto
Žamberk Územně analytické podklady ORP Žamberk 2016 Územní plány obcí ORP Žamberk Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Žamberk

Zpět na seznam krajů

Kraj VysočinaKraj Vysočina

Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Bystřice nad Pernštejnem Územně analytické podklady ORP Bystřice nad Pernštejnem 2016 Územní plán Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Bystřice nad Pernštejnem
Havlíčkův Brod Územně analytické podklady ORP Havlíčkův Brod 2014 Územní plány;
Projekty mapového serveru;
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Havlíčkův Brod
Humpolec Územně analytické podklady ORP Humpolec 2016 Územní plán města Humpolec Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Humpolec
Chotěboř Územně analytické podklady ORP Chotěboř 2016 Oddělení územního plánování a GIS - dokumenty Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Chotěboř
Jihlava Územně analytické podklady ORP Jihlava 2016 Územní plánování Jihlava Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Jihlava
Moravské Budějovice Územně analytické podklady ORP Moravské Budějovice 2016 Územní plán města Moravské Budějovice;
Mapový server ORP Moravské Budějovice;
Územně plánovací dokumentace
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Moravské Budějovice
Náměšť nad Oslavou Územně analytické podklady ORP Náměšť nad Oslavou 2016 (mapový server);
Hlavní výkresy v PDF;
Textová část
Plánovací dokumenty (levé menu Územní plány a zastavěná území);
Mapový server ORP Náměšť nad Oslavou
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Náměšť nad Oslavou
Nové Město na Moravě Územně analytické podklady ORP Nové Město na Moravě 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Nové Město na Moravě
Pacov Územně analytické podklady ORP Pacov 2016 ÚAP a Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Pacov
Pelhřimov Územně analytické podklady ORP Pelhřimov 2016 GIS a územní plány Pelhřimov Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Pelhřimov
Světlá nad Sázavou Územně analytické podklady ORP Světlá nad Sázavou 2016 Územní plánování Světlá nad Sázavou Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Světlá nad Sázavou
Telč Územně analytické podklady ORP Telč 2016 Portál územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Telč
Třebíč Územně analytické podklady ORP Třebíč 2016 Územní plán Třebíč Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Třebíč
Velké Meziříčí Územně analytické podklady ORP Velké Meziříčí 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou Územně analytické podklady ORP Žďár nad Sázavou 2016 Územní plány obcí ORP Žďár nad Sázavou;
Územní plán obce
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Žďár nad Sázavou

Zpět na seznam krajů

Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Blansko Územně analytické podklady ORP Blansko 2016 Územní plány Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Blansko
Boskovice Územně analytické podklady ORP Boskovice 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Boskovice
Brno Územně analytické podklady ORP Brno 2016 Odbor územního plánování a rozvoje – Dokumenty Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Brno
Břeclav Územně analytické podklady ORP Břeclav 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Břeclav
Bučovice Územně analytické podklady ORP Bučovice 2016 Odbor územní plánování, rozvoje a investic Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Bučovice
Hodonín Územně analytické podklady ORP Hodonín 2016 Územní plánování;
Mapový portál ORP Hodonín
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Hodonín
Hustopeče Územně analytické podklady ORP Hustopeče 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Hustopeče
Ivančice Územně analytické podklady ORP Ivančice 2016 Odbor regionálního rozvoje - Úřad územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Ivančice
Kuřim Územně analytické podklady ORP Kuřim 2016 Rozvoj města;
Územní plánování obcí správního obvodu
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kuřim
Kyjov Územně analytické podklady ORP Kyjov 2016 Oddělení územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kyjov
Mikulov Územně analytické podklady ORP Mikulov 2016 Koncepční a rozvojové materiály - územní plán města Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Mikulov
Moravský Krumlov Územně analytické podklady ORP Moravský Krumlov 2016 Územní plán sídelního útvaru Moravský Krumlov Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Moravský Krumlov
Pohořelice Územně analytické podklady ORP Pohořelice 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Pohořelice
Rosice Územně analytické podklady ORP Rosice 2016 Mapy, územní plán Rosice Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Rosice
Slavkov u Brna Územně analytické podklady ORP Slavkov u Brna 2016 Územní plány a ÚAP Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Slavkov u Brna
Šlapanice Územně analytické podklady ORP Šlapanice 2016 Územní plán Šlapanice Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Šlapanice
Tišnov Územně analytické podklady ORP Tišnov 2016 Územně plánovací dokumentace obcí Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Tišnov
Veselí nad Moravou Územně analytické podklady ORP Veselí nad Moravou 2016 Odbor životního prostředí a územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Veselí nad Moravou
Vyškov Územně analytické podklady ORP Vyškov 2016 Územní plány obcí Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Vyškov
Znojmo Územně analytické podklady ORP Znojmo 2016 Územní plán Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Znojmo
Židlochovice Územně analytické podklady ORP Židlochovice 2016 Úsek územního plánování a stavební úřad Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Židlochovice

Zpět na seznam krajů

Olomoucký krajOlomoucký kraj

Portál územního plánování – Olomoucký kraj


Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Hranice Územně analytické podklady ORP Hranice 2016 Územní plánování, mapy Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Hranice
Jeseník Územně analytické podklady ORP Jeseník 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Jeseník
Konice Územně analytické podklady ORP Konice 2014
poslední aktualizace 2014
Územní plánování Konice Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Konice
Lipník nad Bečvou Územně analytické podklady ORP Lipník nad Bečvou 2016 Územní plány Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Lipník nad Bečvou
Litovel Územně analytické podklady ORP Litovel 2016 Odbor výstavby - Úřad územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Litovel
Mohelnice Územně analytické podklady ORP Mohelnice 2016 Územní plánování Mohelnice Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Mohelnice
Olomouc Územně analytické podklady ORP Olomouc 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Olomouc
Prostějov Územně analytické podklady ORP Prostějov 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Prostějov
Přerov Územně analytické podklady ORP Přerov 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Přerov
Šternberk Územně analytické podklady ORP Šternberk 2016 (Portál ÚP Olomouckého kraje) Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Šternberk
Šumperk Územně analytické podklady ORP Šumperk 2016 Mapový portál Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Šumperk
Uničov Územně analytické podklady ORP Uničov 2016 (Portál ÚP Olomouckého kraje) Územní plán města Uničova Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Uničov
Zábřeh Územně analytické podklady ORP Zábřeh 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Zábřeh

Zpět na seznam krajů

Zlínský krajZlínský kraj

JUAP – Jednotné územně analytické podklady a územní plány na Portále Zlínského kraje
Rozbory udržitelného rozvoje území Zlínského kraje


Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Bystřice pod Hostýnem JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Bystřice pod Hostýnem 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Bystřice pod Hostýnem
Holešov JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Holešov 2016 Útvar územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Holešov
Kroměříž JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Kroměříž 2016; Územní plány Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kroměříž
Luhačovice JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Luhačovice 2016 Dokumenty města - Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Luhačovice
Otrokovice JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Otrokovice 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Otrokovice
Rožnov pod Radhoštěm JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Rožnov pod Radhoštěm 2016 Územní plán města Rožnova pod Radhoštěm Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Rožnov pod Radhoštěm
Uherské Hradiště JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Uherské Hradiště 2014
poslední aktualizace 2014
Územní plánování Uherské Hradiště Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Uherské Hradiště
Uherský Brod JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Uherský Brod 2016 Oddělení územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Uherský Brod
Valašské Klobouky JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Valašské Klobouky 2016 Dokumenty stavebního odboru - Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Valašské Klobouky
Valašské Meziříčí JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí 2016;
Územně analytické podklady ORP Valašské Meziříčí 2016
Územní plánování Valašské Meziříčí;
Mapový portál
Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Valašské Meziříčí
Vizovice JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území s právního obvodu ORP Vizovice 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Vizovice
Vsetín JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Vsetín 2016 Oddělení územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Vsetín
Zlín  JUAP Zlínského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Zlín 2016 Architektura a územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Zlín

Zpět na seznam krajů

Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj – Mapy
Moravskoslezský kraj – Územní plány obcí


Obec/ORPČtvrtá úplná aktualizace ÚAP obcí k 1.1.2017Pátá úplná aktualizace ÚAP obcí
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)Poznámka/Ostatní
Bílovec Územně analytické podklady ORP Bílovec 2014
poslední aktualizace 2014
Územní plány a územní studie Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Bílovec
Bohumín Územně analytické podklady ORP Bohumín 2016
zpracováno k 31. 12. 2017
Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Bohumín
Bruntál Územně analytické podklady ORP Bruntál 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Bruntál
Český Těšín Územně analytické podklady ORP Český Těšín 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Český Těšín
Frenštát pod Radhoštěm Územně analytické podklady ORP Frenštát pod Radhoštěm 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Frenštát pod Radhoštěm
Frýdek-Místek Územně analytické podklady ORP Frýdek-Místek 2016 Územní plány a ÚAP Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Frýdek-Místek
Frýdlant nad Ostravicí Územně analytické podklady ORP Frýdlant nad Ostravicí 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Frýdlant nad Ostravicí
Havířov Územně analytické podklady ORP Havířov 2016 Územní plán města Havířov Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Havířov
Hlučín Územně analytické podklady ORP Hlučín 2016 Územní plánování, inženýrské sítě Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Hlučín
Jablunkov Územně analytické podklady ORP Jablunkov 2016 Úřad územního plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Jablunkov
Karviná Územně analytické podklady ORP Karviná 2014
poslední aktualizace 2014
Územní plány Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Karviná
Kopřivnice Územně analytické podklady ORP Kopřivnice 2016 Územní plány v působnosti MěÚ Kopřivnice Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kopřivnice
Kravaře Územně analytické podklady ORP Kravaře 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Kravaře
Krnov Územně analytické podklady ORP Krnov 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Krnov
Nový Jičín Územně analytické podklady ORP Nový Jičín 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Nový Jičín
Odry Územně analytické podklady ORP Odry 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Odry
Opava Územně analytické podklady ORP Opava 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Opava
Orlová Územně analytické podklady ORP Orlová 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Orlová
Ostrava Územně analytické podklady ORP Ostrava 2016 Územní plán města Ostravy Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Ostrava
Rýmařov Územně analytické podklady ORP Rýmařov 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Rýmařov
Třinec Územně analytické podklady ORP Třinec 2016 Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Třinec
Vítkov Územně analytické podklady ORP Vítkov 2016 Územní plánování Systém evidence ÚPD/ÚPP iLAS - ORP Vítkov

Zpět na seznam krajů


Použité zkratky

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 7. 8. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2019.