Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


ÚPD a ÚPP krajů


Revize a aktualizace 2023

Územně plánovací dokumentace krajů (zásady územního rozvoje)
Územně plánovací podklady krajů (územně analytické podklady)

Kraje pořídily k 30. 6. 2009 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady krajů (ÚAPk), které prezentují na svých webových stránkách.

První úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2011, druhá do 30. 6. 2013, třetí do 30. 6. 2015, čtvrtá do 30. 6. 2017, pátá do 30. 6. 2021.


Poznámka:
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – "Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a nejpozději do 4 let pořídí jejich úplnou aktualizaci."


Nástroje územního plánování v jednotlivých krajích ČR

AKTUALIZOVANÉ ke dni 22. 9. 2023

Odkazy na dokumenty mají pouze INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
ÚÚR neodpovídá za funkčnost a obsah uvedených odkazů. Více – O informačním webu.

Platné znění dokumentů, kompletní výkresovou a textovou část Vám k nahlednutí poskytnou příslušné krajské úřady.


Hlavní město PrahaHlavní město Praha

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Hlavní město Praha Územně analytické podklady hlavního města Prahy Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Hlavní město Praha)
Podle zvláštního zákona je hlavní město Praha současně hlavním městem ČR, krajem i obcí.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Zpět na seznam krajů

Středočeský krajStředočeský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Středočeský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Středočeský kraj) Zásady územního rozvoje Středočeského kraje Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Středočeský kraj)
Územní plánování a stavební řád
ÚAP / ÚP Metodický portál kraje

Zpět na seznam krajů

Jihočeský krajJihočeský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Jihočeský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Jihočeský kraj) Zásady územního rozvoje (ZÚR Jihočeský kraj) Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Jihočeský kraj)
Geoportál Jihočeského kraje
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Plzeňský krajPlzeňský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Plzeňský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Plzeňský kraj) Zásady územního rozvoje (ZÚR Plzeňský kraj) Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Plzeňský kraj)
Geoportál Plzeňského kraje
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Karlovarský krajKarlovarský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Karlovarský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Karlovarský kraj) Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Karlovarský kraj)
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Ústecký krajÚstecký kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Ústecký kraj Územně analytické podklady (ÚAP Ústecký kraj) Zásady územního rozvoje (ZÚR Ústecký kraj) Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Ústecký kraj)
Geoportál Ústeckého kraje
Nástroje územního plánování

Zpět na seznam krajů

Liberecký krajLiberecký kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Liberecký kraj Územně analytické podklady Libereckého kraje Zásady územního rozvoje Libereckého kraje Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Liberecký kraj)
Územní plánování
Liberecký kraj – Informační systém územního plánování – dokumenty, GIS

Zpět na seznam krajů

Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Královéhradecký kraj Územně analytické podklady Královéhradeckého kraje Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Královéhradecký kraj)
Jednotný portál územního plánování
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Pardubický krajPardubický kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Pardubický kraj Územně analytické podklady Pardubického kraje Zásady územního rozvoje Pardubického kraje Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Pardubický kraj)
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Kraj VysočinaKraj Vysočina

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Kraj Vysočina Územně analytické podklady Kraje Vysočina Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Kraj Vysočina)
Portál územního plánování Kraje Vysočina

Zpět na seznam krajů

Jihomoravský krajJihomoravský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Jihomoravský kraj Územně analytické podklady Jihomoravského kraje Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
Informační portál k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje
Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Jihomoravský kraj)
Geoportál Jihomoravského kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Zpět na seznam krajů

Olomoucký krajOlomoucký kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Olomoucký kraj Územně analytické podklady Olomouckého kraje Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Olomoucký kraj)
Územní plánování
Portál územního plánování Olomouckého kraje

Zpět na seznam krajů

Zlínský krajZlínský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Zlínský kraj Územně analytické podklady Zlínského kraje Zásady územního rozvoje Zlínského kraje Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Zlínský kraj)
Územní plánování
Portál mapových služeb Zlínského kraje
Portál JUAP – Jednotné územní plány a územně analytické podklady (pro registrované uživatele)

Zpět na seznam krajů

Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Moravskoslezský kraj Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje Evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Moravskoslezský kraj)
Územní plánování

Zpět na seznam krajů


Použité zkratky


Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 22. 9. 2023 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.