Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

INFORMAČNÍ WEB ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál (rozcestník odkazů) z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání

ÚPD a ÚPP krajů


Revize a aktualizace 2021

Územně plánovací dokumentace krajů (zásady územního rozvoje)
Územně plánovací podklady krajů (územně analytické podklady)

Kraje pořídily k 30. 6. 2009 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady krajů (ÚAPk), které prezentují na svých webových stránkách.

První úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2011.

Druhá úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2013.

Třetí úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2015.

Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2017.

Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů má být pořízena do 30. 6. 2021.


Poznámka: * Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Podle § 28 odst. 1 této novely "Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a nejpozději do 4 let pořídí jejich úplnou aktualizaci."
Z uvedeného plyne, že další úplná aktualizace (pátá) má být pořízena nejpozději do 30. 6. 2021.


Nástroje územního plánování v jednotlivých krajích ČR

AKTUALIZOVANÉ ke dni 1. 11. 2021

Odkazy na dokumenty mají pouze INFORMATIVNÍ CHARAKTER. ÚÚR neodpovídá za funkčnost a obsah uvedených odkazů. Více – O portálu.

Platné znění dokumentů, kompletní výkresovou a textovou část Vám k nahlednutí poskytnou příslušné krajské úřady.


Hlavní město PrahaHlavní město Praha

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Hlavní město Praha

Zpět na seznam krajů

Středočeský krajStředočeský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Středočeský kraj

Zpět na seznam krajů

Jihočeský krajJihočeský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Jihočeský kraj

Zpět na seznam krajů

Plzeňský krajPlzeňský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Plzeňský kraj

Zpět na seznam krajů

Karlovarský krajKarlovarský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Karlovarský kraj

Zpět na seznam krajů

Ústecký krajÚstecký kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Ústecký kraj

Zpět na seznam krajů

Liberecký krajLiberecký kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Liberecký kraj

Zpět na seznam krajů

Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Královéhradecký kraj

Zpět na seznam krajů

Pardubický krajPardubický kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Pardubický kraj

Zpět na seznam krajů

Kraj VysočinaKraj Vysočina

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Kraj Vysočina

Zpět na seznam krajů

Jihomoravský krajJihomoravský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Jihomoravský kraj

Zpět na seznam krajů

Olomoucký krajOlomoucký kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Olomoucký kraj

Zpět na seznam krajů

Zlínský krajZlínský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Zlínský kraj

Zpět na seznam krajů

Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj

KrajÚzemně analytické podklady krajeZásady územního rozvoje krajePoznámka/Ostatní
Moravskoslezský kraj

Zpět na seznam krajů


Použité zkratky


Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 15. 10. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2022.