Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Územně plánovací nástroje na celostátní úrovni v zemích EU


Viz také


Mapa států Evropské unie
Státy Evropské unie

Evropa – NUTS2

Český statistický úřad. Evropa - mapa. Základní údaje o členských zemích EU, kandidátských zemích a zemích EFTA. Statistické charakteristiky základních ukazatelů za NUTS 1, NUTS 2 a NUTS 3. Shoda mezi úrovní NUTS a národními administrativními jednotkami. Mapy a tabulky za jednotlivé členské země EU.

Evropská unie

Základní informace o EU – otevřená encyklopedie Wikipedie.


DOKUMENTY AKTUALIZOVANÉ KE DNI 28. 11. 2019


Belgie Belgie
Bulharsko Bulharsko
Česká republika Česká republika

Aktualizace č. 2 a 3 Politiky územního rozvoje České republiky byly schváleny usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629 a č. 630. AKTUÁLNÍ
Viz Nástroje územního plánování v České republice.

Dánsko Dánsko
Estonsko Estonsko
Finsko Finsko
Francie Francie

Chorvatsko Chorvatsko
Irsko Irsko
Itálie Itálie

Kypr Kypr

Litva Litva
Lotyšsko Lotyšsko
Lucembursko Lucembursko
Maďarsko Maďarsko
Malta Malta
Německo Německo
Dokument Spolkové republiky Německo
Dokumenty jednotlivých spolkových zemí
Nizozemsko Nizozemsko
Polsko Polsko
Portugalsko Portugalsko
Rakousko Rakousko
Rumunsko Rumunsko
Řecko Řecko
Slovensko Slovensko
Slovinsko Slovinsko
Velká Británie Velká Británie
Španělsko Španělsko
Švédsko Švédsko


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 29. 11. 2019 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.