Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Územně plánovací nástroje na celostátní úrovni v zemích EU


Revize a aktualizace 2022

Viz také


Mapa států Evropské unie
Státy Evropské unie

Evropa – NUTS2

Český statistický úřad. Evropa - mapa. Základní údaje o členských zemích EU, kandidátských zemích a zemích EFTA. Statistické charakteristiky základních ukazatelů za NUTS 1, NUTS 2 a NUTS 3. Shoda mezi úrovní NUTS a národními administrativními jednotkami. Mapy a tabulky za jednotlivé členské země EU.

Evropská unie

Základní informace o EU – otevřená encyklopedie Wikipedie.


DOKUMENTY AKTUALIZOVANÉ KE DNI 3. 6. 2022


Belgie Belgie

Na státní úrovni neexistují žádné plánovací dokumenty.

Pozn. Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER)
Schéma prostorového rozvoje regionu Valoňsko (Belgie). 2013.

Bulharsko Bulharsko

Nacionalnaja koncepcija za prostranstveno razvitie za perioda 2013–2025 / Projekt "PDF"

National concept for spatial development for the period 2013–2025
Národní strategie územního rozvoje pro období 2013–2025, Sofie 5. listopadu 2012.

Česká republika Česká republika

Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021)

Dánsko Dánsko

Vakst og udvikling gennem fysisk planlagning – Bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i hele landet. Landsplanredegorelse 2019
Růst a rozvoj prostřednictvím územního plánování – lepší rámec pro podniky, občany a obce v celé zemi. Národní plánovací zpráva 2019.

Estonsko Estonsko

Üleriigiline planeering "Eesti 2030+"
Celostátní plánování „Estonsko 2030+“.

Finsko Finsko

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
Národní cíle využití území. Rozhodnutí vlády ze dne 14. 12. 2017.

Francie Francie

Na státní úrovni neexistují žádné plánovací dokumenty.

Pozn. Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET) : un schéma stratégique, prescriptif et intégrateur pour les régions | Ministere de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)
Regionální územní plánování a plán udržitelného rozvoje (SRADDET): strategický, normativní a integrační plán pro regiony | Ministerstvo ekologické transformace. Ve znění vyhlášky č. 2016-1071 ze dne 3. srpna 2016 - čl. 1.

Chorvatsko Chorvatsko

Strategije prostornog uredenja Republike Hrvatske
Strategie prostorového plánování Chorvatska. 1997. Aktualizace 2013.

Irsko Irsko

National Planning Framework
Národní plánovací rámec Irska 2040. 2018.

Itálie Itálie

Na státní úrovni neexistují žádné plánovací dokumenty.

Kypr Kypr

Na státní úrovni neexistují žádné plánovací dokumenty.

Litva Litva

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 2030–2050. 2021
Komplexní plán území Litevské republiky 2030–2050. 2021.

Lotyšsko Lotyšsko

Latvijos nacionalinis pletros planas 2021–2027 metams. 2020
Národní rozvojový plán Lotyšska na období 2021–2027. 2020.

Lucembursko Lucembursko

Programme Directeur d’aménagement du territoire
Hlavní plán územního rozvoje. Verze z roku 2005.

Maďarsko Maďarsko

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Koncepce národního rozvoje a územního rozvoje. 2014.

Malta Malta

Strategic Plan for the Environment and Development
Strategický plán životního prostředí a rozvoje. 2015.

Německo Německo
Dokument Spolkové republiky Německo
Dokumenty jednotlivých spolkových zemí
Nizozemsko Nizozemsko

Structuurvisie Infrastructure en Ruimte
Vize infrastruktury a prostorového plánování. 2012.

Polsko Polsko

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK) 2030
Národní koncepce územního rozvoje 2030.

Portugalsko Portugalsko

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
Národní program politiky územního plánování. Verze 2019.

Rakousko Rakousko

Österreichisches Raumentwicklungskonzept (ÖREK)
Koncept územního rozvoje Rakouska - ÖREK 2030.

Rumunsko Rumunsko

Planul de Amenajare a Teritoriului Na?ional (PATN) – Sec?iunea IV | Ministerul Mediului (gov.ro)
Národní prostorový plán – PATN. Aktualizace 2016.

Řecko Řecko

Geniko Plaisio Chorotaxikoy Schediasmoy kai Aekroroy Anaptyxiz
Zvláštní rámec pro územní plánování a udržitelný rozvoj. 2011.

Slovensko Slovensko

Koncepcia územného rozvoja Slovenska - KURS2001 v znení KURS2011
Koncepce územního rozvoje Slovenska. 2001, 2011.

Slovinsko Slovinsko

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2004
Strategie územního rozvoje Slovinské republiky 2004.

Španělsko Španělsko

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012–2024
Plán pro infrastrukturu, dopravu a bydlení (PITVI) 2012–2024. Ministerio de Fomento 2015.

Švédsko Švédsko

Na státní úrovni neexistují žádné plánovací dokumenty.Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 7. 12. 2022 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.