Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty


Revize a aktualizace 2020

Sekce

1. Evropská unie

EU - vlajka Portál Evropské unie

Oficiální stránky Evropské unie. Všechny jazyky / Česky.

EU - vlajka EUR-Lex

Přímý přístup k právu EU. Sbírka evropských předpisů EUR-Lex. Smlouvy, legislativa, legislativa v přípravě apod.

EU - vlajka Zastoupení v České republice

Stálé diplomatické zastoupení Evropské komise v rámci uplatňování politiky vnějších vztahů Evropského společenství.

EU - vlajka Evropský portál – Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

Centralizovaný portál s odkazy na informace o politikách, programech, projektech, nástrojích a službách EU zaměřených na malé a střední podniky, který zajišťuje Evropská komise.

EU - vlajka EUROskop

Informace o Evropské unii - členské státy, instituce, dokumenty. ČR a EU - příprava na vstup, smlouvy, programy PHARE, SAPARD, ISPA.

EU - vlajka DotaceEU.cz

Informace o čerpání. Fondy EU v ČR. Jak získat dotaci.

EU - vlajka Eurostat

Evropské statistiky (en, de, fr). Vyhledání databází.


2. Evropská spolupráce na Ministerstvu pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Evropská unie

Odkaz na stránky MMR ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Územní agenda EU

Odkaz na stránky MMR ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Společná strategie územního rozvoje států V4+2

Odkaz na stránky MMR ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Toledská deklarace

Odkaz na stránky MMR ČR.


3. Další instituce a organizace

Mezinárodní spolupráce – Ústav územního rozvoje

Mezinárodní spolupráce – oficiální stránky

ESPON

Program ESPON - EUROPEAN SPATIAL PLANNING OBSERVATION NETWORK (Monitorovací síť pro evropské územní plánování). Vznikl na základě potřeby členských států EU a Evropské komise z důvodu nedostatečných znalostí a rozsahu výzkumu v oblasti územního rozvoje z pohledu evropské perspektivy. Výzkumný program, který sbírá a porovnává informace o rozvojových trendech Evropy.
Národním koordinátorem za ČR je MMR ČR, které pověřilo výkonem činnosti národního kontaktního místa ÚÚR.

UN-HABITAT

United Nations Human Settlements Programme - Program OSN pro lidská sídla.

Evropský Habitat

MMR ČR. Regionální konference OSN . Konference Praha, 16. až 18. března 2016 na téma – „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech).

SPA-CE.NET

Síť středoevropských metodických a výzkumných institucí zabývajících se výzkumem, monitoringem i operativním servisem územního a prostorového plánování na celostátní, regionální i lokální úrovni.

Common Spatial Development Document of the V4+2 Countries

Oficiální stránky Společného dokumentu územního rozvoje států V4+2.

ARL

Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Výzkum v oblasti prostorového plánování a regionálního rozvoje.

CEMAT

Konference ministrů zemí Rady Evropy odpovědných za územní plánování.

IFHP

International Federation for Housing and Planning – Mezinárodní federace pro bydlení a plánování.

Evropská rada urbanistů

(European council of town planners - ECPT). Organizace sdružující spolky s největším dosahem na činnost profese v jednotlivých zemích Evropy.

Organizace spojených národů

Oficiální stránky OSN.

OSN v ČR

Informační centrum OSN v Praze.

VASAB – Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010

VASAB - spolupráce ministerstev zodpovědných za prostorové plánování a rozvoj pobaltských zemí. Na stránkách naleznete "Compendium on Spatial Planning Systems in THE Baltic Sea Region (BSR)".

SPECTRA Centre of Excellence

Central European Research and Training Centre. Středoevropské výzkumné a vzdělávací centrum pro prostorové plánování. (anglicky)

Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto - republika Bulgaria

Ministerstvo regionálního rozvoje a veřejné správy - Bulharsko.

Instytut rozwoju miast (IRM) – Institute of urban development (IUD)

Polsko, Krakow. Vědecko výzkumný ústav navazující na tradice v oblasti územního plánování, projektování a ochrany životního prostředí, obce a bytová výstavba a správa nemovitostí.


4. Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Od 1. 1. 2017 převzal kompetence za regionální rozvoj Úrad vlády Slovenskej republiky.

URBION – Inštitút urbanizmu a územného plánovania

URBION byl odbornou příspěvkovou organizací na Slovensku. Plnil úkoly v oblasti urbanismu a územního plánování. Ke dni 30. 6. 2013 byl zrušen.
URBION.sk – portál o územnom plánovaní na Facebooku (pod správou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR).

Geoportál Slovenské republiky

Geoportál Úřadu geodézie, kartografie a katastra SR.

Katastrálny portál Slovenské republiky

Katastrálny portál Úřadu geodézie, kartografie a katastra SR.

UzemnePlany.sk

Informační portál, otevřený systém a univerzální odborná platforma územních plánů Slovenské republiky pro zpracovatele a odbornou veřejnost.


5. Ostatní

Mezinárodní regionální data

Webové stránky Český statistický úřad (ČSÚ).

Lexikon základních pojmů v polské, české a německé statistice

Usnadnění výkladu statistických dat o přeshraničních územích polsko-českoněmeckého příhraničí. Přehled definicí vybraných ukazatelů používaných v rámci statistického zjišťování v Polsku, České republice a Sasku.

CROSS-DATA – cz / CROSS-DATA – de

Přeshraniční informační systém o území.

Crossborder Database

Datová banka, informační zdroj přeshraničních statistických informací.
Základní statistické informace z oblastí ekonomika, kultura, bydlení, životní prostředí atd. ve formě standardních tabulek ve čtyřech jazycích. Obsahový výklad statistických dat. Metodický výklad. Informace poskytují statistické instituce - Český statistický úřad v Praze, Bavorský zemský úřad pro statistiku a zpracování dat v Mnichově, Zemský statistický úřad Svobodného státu Sasko v Kamenzi, Vojvodský statistický úřad ve Vratislavi, pobočka v Jelení Hoře.

EU2009.CZ - České předsednictví Evropské unie České předsednictví Evropské unie

Oficiální internetový portál www.eu2009.cz byl hlavním komunikačním nástrojem českého předsednictví v Radě EU v 1. polovině roku 2009. Web nabízel všechny informace ve třech jazycích – v češtině, angličtině a francouzštině.
Nyní jsou stránky provozovány pouze z archivních důvodů a od 31. srpna 2011 byli převedeny do statické verze.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 6. 5. 2021 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.