Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Informační web územního plánování / Oficiální rozcestník odkazů z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty


Revize a aktualizace 2022

Téma

1. Evropská unie

Portál Evropské unie

Oficiální stránky Evropské unie. Všechny jazyky / Česky.

EUR-Lex

Přímý přístup k právu EU. Sbírka evropských předpisů EUR-Lex. Smlouvy, legislativa, legislativa v přípravě apod.

Zastoupení v České republice

Stálé diplomatické zastoupení Evropské komise v rámci uplatňování politiky vnějších vztahů Evropského společenství.

Evropský portál – Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

Centralizovaný portál s odkazy na informace o politikách, programech, projektech, nástrojích a službách EU zaměřených na malé a střední podniky, který zajišťuje Evropská komise.

EUROskop

Informace o Evropské unii - členské státy, instituce, dokumenty. ČR a EU - příprava na vstup, smlouvy, programy PHARE, SAPARD, ISPA.

Eurostat

Evropské statistiky. Vyhledání databází.


Zpět na seznam témat


2. Evropská spolupráce na Ministerstvu pro místní rozvoj

Evropská unie

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Společná strategie územního rozvoje států V4+2

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Toledská deklarace

Ministerstvo pro místní rozvoj.


Zpět na seznam témat


3. Další instituce a organizace

Mezinárodní spolupráce

Ústav územního rozvoje. ESPON / UN-HABITAT / Spa-ce.net / V4+2 / ARL / CEMAT.

Mezinárodní spolupráce – oficiální stránky

ESPON

Program ESPON - EUROPEAN SPATIAL PLANNING OBSERVATION NETWORK (Monitorovací síť pro evropské územní plánování). Vznikl na základě potřeby členských států EU a Evropské komise z důvodu nedostatečných znalostí a rozsahu výzkumu v oblasti územního rozvoje z pohledu evropské perspektivy. Výzkumný program, který sbírá a porovnává informace o rozvojových trendech Evropy.
Národním koordinátorem za ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj, které pověřilo výkonem činnosti národního kontaktního místa Ústav územního rozvoje.

UN-HABITAT

United Nations Human Settlements Programme - Program OSN pro lidská sídla.

Evropský Habitat

MMR ČR. Regionální konference OSN . Konference Praha, 16. až 18. března 2016 na téma – „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech).

SPA-CE.NET

Síť středoevropských metodických a výzkumných institucí zabývajících se výzkumem, monitoringem i operativním servisem územního a prostorového plánování na celostátní, regionální i lokální úrovni.

Common Spatial Development Document of the V4+2 Countries

Oficiální stránky Společného dokumentu územního rozvoje států V4+2.

ARL

Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Výzkum v oblasti prostorového plánování a regionálního rozvoje.

CEMAT

Konference ministrů zemí Rady Evropy odpovědných za územní plánování.

IFHP

International Federation for Housing and Planning – Mezinárodní federace pro bydlení a plánování.

Evropská rada urbanistů

(European council of town planners - ECPT). Organizace sdružující spolky s největším dosahem na činnost profese v jednotlivých zemích Evropy.

Organizace spojených národů

Oficiální stránky OSN.

OSN v ČR

Informační centrum OSN v Praze.

VASAB – Vision and Strategies around the Baltic Sea

VASAB – spolupráce ministerstev zodpovědných za prostorové plánování a rozvoj pobaltských zemí. Na stránkách naleznete "Compendium on Spatial Planning Systems in THE Baltic Sea Region (BSR)".

SPECTRA Centre of Excellence

Central European Research and Training Centre. Středoevropské výzkumné a vzdělávací centrum pro prostorové plánování. (anglicky)

Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto – republika Bulgaria

Ministerstvo regionálního rozvoje a veřejné správy – Bulharsko.

Instytut rozwoju miast i regionów (IRMiR) – Institute of urban and regional development

Polsko, Krakow. Vědecko výzkumný ústav navazující na tradice v oblasti územního plánování, projektování a ochrany životního prostředí, obce a bytová výstavba a správa nemovitostí.


Zpět na seznam témat


4. Slovenská republika

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vnikl 1. června 2022 na základě rozhodnutí parlamentu. Vykonává činnosti v oblasti územního plánování, výstavby a vyvlastnění podle dosavadních obecně závazných právních předpisů, které přešly na úřad od 1. ledna 2023 z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Bytová politika / Mestský rozvoj / Stavebníctvo / Územné plánovanie. Časopis URBANITA.

Geoportál Slovenské republiky

Geoportál Úřadu geodézie, kartografie a katastra SR.

Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností (Portál ESKN)

Katastrálny portál Úřadu geodézie, kartografie a katastra SR.

UzemnePlany.sk

Informační portál, otevřený systém a univerzální odborná platforma územních plánů Slovenské republiky pro zpracovatele a odbornou veřejnost.


Zpět na seznam témat


5. Ostatní

Mezinárodní regionální data

Český statistický úřad (ČSÚ).

Lexikon základních pojmů v polské, české a německé statistice

Usnadnění výkladu statistických dat o přeshraničních územích polsko-českoněmeckého příhraničí. Přehled definicí vybraných ukazatelů používaných v rámci statistického zjišťování v Polsku, České republice a Sasku.

CROSS-DATA – cz / CROSS-DATA – de

Přeshraniční informační systém o území.

Crossborder Database

Datová banka, informační zdroj přeshraničních statistických informací.
Základní statistické informace z oblastí ekonomika, kultura, bydlení, životní prostředí atd. ve formě standardních tabulek ve čtyřech jazycích. Obsahový výklad statistických dat. Metodický výklad. Informace poskytují statistické instituce - Český statistický úřad v Praze, Bavorský zemský úřad pro statistiku a zpracování dat v Mnichově, Zemský statistický úřad Svobodného státu Sasko v Kamenzi, Vojvodský statistický úřad ve Vratislavi, pobočka v Jelení Hoře.


Zpět na seznam tématTitulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 7. 11. 2023 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2024.