Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Dotace EU a ČR


Téma

1. Aktuální programy podpory územního plánování a architektonických / urbanistických soutěží

Národní programy

NOVÉ

Evropské dotace – Integrovaný regionální operační program (IROP)


2. Dotace a programy na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

AKTUALIZOVANÉ


3. Evropské strukturální a investiční fondy

AKTUALIZOVANÉ

Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Zajímavé odkazy:


4. Programové období 2014–2020

Fondy EU – Programové období 2014–2020

Prostředky na politiku soudržnosti jsou v programovém období 2014–2020 rozdělovány prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů.
Jedná se o:

Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020

Dokumenty – Dohoda o partnerství.

Programy pro programové období 2014–2020

Programy byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012.


Tematické operační programy Evropská územní spolupráce
Národní operační programy Programy přeshraniční spolupráce Programy nadnárodní spolupráce Programy meziregionální spolupráce
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (v gesci MPO)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT)
OP Zaměstnanost (v gesci MPSV)
OP Doprava (v gesci MD)
OP Životní prostředí (v gesci MŽP)
Integrovaný regionální OP (v gesci MMR)
OP Praha - pól růstu ČR (v gesci Magistrátu hlavního města Prahy)
OP Technická pomoc (v gesci MMR)
OP Rybářství 2014-2020 (v gesci MZe)
Program rozvoje venkova (v gesci MZe)
OP ČR – Polsko (v gesci MMR)
OP Slovensko – ČR (na území ČR koordinovaný MMR)
OP Rakousko – ČR (na území ČR koordinovaný MMR)
OP Bavorsko – ČR (na území ČR koordinovaný MMR)
OP Sasko – ČR (na území ČR koordinovaný MMR)
Central Europe 2020 (na území ČR koordinovaný MMR)
DANUBE (na území ČR koordinovaný MMR)
INTERREG Europe (na území ČR koordinovaný MMR)
ESPON 2020 (na území ČR koordinovaný MMR)
INTERACT III (na území ČR koordinovaný MMR)
URBACT III (na území ČR koordinovaný MMR)

Evropské dotace – Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Svaz měst a obcí ČR. Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 (publikace).


5. Programové období 2007–2013

Fondy EU – Programové období 2007–2013


Tematické operační programy Regionální operační programy Operační programy Praha Evropská územní spolupráce
OP Doprava
OP Životní prostředí
OP Podnikání a inovace
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
OP Výzkum a vývoj pro inovace
Integrovaný OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP Technická pomoc
ROP NUTS II Severozápad
ROP NUTS II Severovýchod
ROP NUTS II Střední Čechy
ROP NUTS II Jihozápad
ROP NUTS II Jihovýchod
ROP NUTS II Moravskoslezsko
ROP NUTS II Střední Morava
OP Praha Konkurenceschopnost
OP Praha Adaptabilita
OP Meziregionální spolupráce - INTERREG IVC
OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE
OP ESPON 2013
OP INTERACT II
OP URBACT II
OP ČR - Bavorsko
OP ČR - Polsko
OP ČR - Rakousko
OP ČR - Sasko
OP ČR - Slovensko


6. Ostatní

Územní dimenze

Ministerstvo pro místní rozvoj. Přístup k realizaci regionální politiky.

BusinessInfo.cz

Oficiální portál pro podnikání a export. Nejnovější publikované podpory a dotace.

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic.

Dotace Online.cz

Informační servis pro podniky a veřejný sektor.

Krajské dotace

Na internetových stránkách příslušných krajských úřadů.

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond

Zprostředkovatel finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 5. 11. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021.