Informační web územního plánování Informační web územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

Od 1. 1. 2022 došlo ke změně názvu Portálu územního plánování na „Informační web územního plánování“ – zkratka „IWÚP“.
Nový název více odpovídá zaměření webu. Úpravy budou probíhat za provozu, proto se omlouváme za případné přechodné problémy.
Současně Ústav územního rozvoje zprovoznil nové webové stránky.
Je možné, že odkazy na příslušné výstupy ÚÚR z IWÚP na nový web nebudou funkční. Průběžně pracujeme na nápravě.
Děkujeme za pochopení.


Informační Web Územního Plánování / Oficiální portál (rozcestník odkazů) z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Aktuality


Sekce

Aktuality na Portálu územního plánování


22. 3. 2023 – Regionální rozvoj

Byla aktualizována sekce Ostatní odkazy. Více informací...

Pro informaci: Vznikla Asociace euroregionů České republiky. Na Ministerstvu pro místní rozvoj proběhla 20. 3. 2023 ustavující schůze. Cílem asociace je společně sdílet zkušenosti, předávat informace a inspirovat se při práci s problémy a příležitostmi, které přináší život v příhraničních oblastech.


21. 3. 2023 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 8. Ostatní stanoviska a metodiky – bylo zveřejněno nové metodické sdělení – Zákon č. 19/2023 Sb. a nařízení Rady (EU) 2022/2057.
Metodické sdělení se zabývá úpravami stavebního zákona vyvolanými zákonem č. 19/2023 Sb. v oblasti územního plánování a řeší dopady nařízení Rady (EU) 2022/2057 na postupy územního plánování.
Novela stavebního zákona provedla rozšíření definice technické infrastruktury o výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více jsou veřejnou technickou infrastrukturou. Metodické sdělení se stručně dotýká nového úkolu územního plánování i doplněné definice charakteru území. Věnuje se řešení výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů v územně plánovací dokumentaci a objasňuje dopady novely zákona na umisťování staveb v nezastavěném území.
Metodické sdělení nahrazuje metodické sdělení č.j. MMR-9135/2023-81, které řešilo dílčí problém uvedený i v tomto metodickém sdělení.


3. 3. 2023 – Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4

Právě probíhá mezirezortní připomínkové řízení k Návrhu Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4.
Připomínky lze uplatnit písemně v termínu do 31. března 2023.

Naleznete na stránkách Ústavu územního rozvoje v sekci Územní plánování / Politika územního rozvoje ČR.
Více informací...


1. 3. 2023 – Různé

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF) vypisuje další ročník Urbanistického projektu roku. Přihlášky jsou otevřené do 31. 3. 2023.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v pondělí 26. června 2023 v 18:00 v Galerii Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1.
Více informací...


28. 2. 2023 – Teorie, metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 8. Ostatní stanoviska a metodiky – bylo zveřejněno nové Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování, k ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) bodu 2 stavebního zákona, novelizovanému zákonem č. 19/2023 Sb. – Rozšíření definice technické infrastruktury. S účinností od 24. 1. 2023 jsou výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů součástí technické infrastruktury.


9. 2. 2023 – Teorie, metodiky – Principy a pravidla územního plánování

V pracovním znění byly zveřejněny aktualizované kapitoly D.1 až D.3 z Principů a pravidel územního plánování.
Do aktualizací jsou zapracovány změny zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) – změna zákonem č. 19/2023 Sb. – účinná od 24. 1. 2023, vyhlášky č. 500/2006 Sb. – změna vyhláškou č. 418/2022 Sb. – účinná od 1. 1. 2023 a vyhlášky č. 501/2006 Sb. – změny vyhláškou č. 418/2022 Sb. – účinná od 1. 1. 2023 a vyhláškou č. 360/2022 Sb. – část účinná od 1. 1. 2023.


8. 2. 2023 – Konference, semináře, kurzy

Sledujte plánované konference, semináře, školení na rok 2023. Více informací...


31. 1. 2023 – Politika architektury a stavební kultury České republiky

V rámci Implementace Politiky architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. / (od roku 2022) Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky. Poslední aktualizace k 1. 1. 2023.


27. 1. 2023 – Standardizace územně plánovací dokumentace

V sekcích, kde jsou zveřejňovány informace k jednotnému standardu územně plánovací dokumentace, byly aktualizovány některé dokumenty (Příloha – katalog jevů, Standard ÚP – vybrané otázky a odpovědi) a doplněny podrobnější informace na dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaměřené na změny územních plánů ve vazbě na jednotný standard. Sledujte především části:


23. 1. 2023 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2023 byla aktualizována internetová příručka Limity využití území.


16. 1. 2023 – Politika architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022

Vláda na svém jednání 4. ledna 2023 schválila usnesením č. 6 materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022. Aktualizovaná politika nahrazuje původní dokument schválený v roce 2015. Na webových stránkách naleznete nový schválený dokument, usnesení vlády schvalující aktualizovanou PASK ČR a letáky k aktualizované PASK ČR v české a anglické verzi.


11. 1. 2023 – Ostatní

Ke dni 1. 1. 2023 byla aktualizována internetová příručka Dotčené orgány v procesu územního plánování.


9. 1. 2023 – Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo dne 9. ledna 2023 na Úřední desce Oznámení Ministerstva pro místní rozvoj: Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a související materiály, zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, stanovení lhůty a způsobu pro podání písemných připomínek obcí a veřejnosti a o formě, místě a době konání veřejného projednání.

Naleznete na stránkách Ústavu územního rozvoje v sekci Územní plánování / Politika územního rozvoje ČR / PÚR ČR – Aktualizace č. 6.
Více informací...


6. 1. 2023 – Standardizace územně plánovací dokumentace

Byly zveřejněny informace k jednotnému standardu územně plánovací dokumentace. Sledujte především části:


3. 1. 2023 – Slovník územního rozvoje

V sekci Slovníky je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 29. 12. 2022. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 857 pojmů.


Starší aktuality »»»

Aktuality jinde

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ústav územního rozvoje

Aktuality.

Deník veřejné správy

Města a obce online. Události, aktuality.

Veřejná správa

Ministerstvo vnitra. Český týdeník pro státní správu a samosprávu. Aktuální číslo.Titulní strana

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 22. 3. 2023 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2023.