Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Přístup s heslem


Vážení uživatelé.

V této sekci naleznete odkazy na vybrané INTRANETOVÉ APLIKACE Ústavu územního rozvoje a Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto aplikace jsou určeny pouze pro vybrané instituce, pracovníky státní správy a samosprávy a odbornou veřejnost v rámci omezeného přístupu s heslem.


Sekce

1. Územně analytické podklady

Územně analytické podklady krajů a obcí

Intranet – koordinace územně analytických podkladů krajů (ÚAPk) a územně analytických podkladů obcí (ÚAPo) ze strany Odboru územního plánování MMR ČR, jednotlivých krajů a Ústavu územního rozvoje. Pracovní podklady pro pořizovatele ÚAP. Přístup zpracování jednotlivých krajů a obcí.


2. Informativní materiály a připravované metodiky

Informativní materiály a připravované metodiky

PRO KRAJSKÉ ÚŘADY

Aplikace je určena pro přístup jednotlivých krajských úřadů. Jsou zde k dispozici materiály z porad OÚP MMR s krajskými úřady a MHMP, pracovní podklady a materiály týkající se např. úprav stanovisek a metodik odboru územního plánování MMR, územně analytických podkladů a další.

Stanoviska a metodiky odboru územního plánování MMR jsou postupně upravovány ve vazbě na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.


3. Politika územního rozvoje (PÚR)

Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR

Podklady a analýzy PÚR

Vyhodnocení vlivů PÚR 2008 na udržitelný rozvoj území

Konzultační výbor PÚR

Koordinační výbor PÚR

Řídící výbor PÚR


4. Mezinárodní spolupráce – V4+2

Common Spatial Development Document of the V4+2 Countries

Intranet oficiálních stránek Společného dokumentu územního rozvoje států V4+2.
Řídící skupina. Pracovní skupina.


Hlavní seznam odkazů


XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 11. 4. 2019 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2019.