Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Ostatní odkazy


Sekce

1. Regionální rozvoj

MMR ČR Regionální rozvoj

Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Strategický rámec Česká republika 2030

Dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Jeho naplnění zvýší kvalitu života ve všech regionech a nasměřuje Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce. Nahrazuje Strategický rámec udržitelného rozvoje přijatý vládou v roce 2010.

OBCEPRO

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky. Podpora obcím při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO).

Regionální informační servis

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky. Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí. Systém je zaměřen zejména na hospodářské, sociální a životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Státní příspěvková organizace zřízená zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavní náplní činnosti organizace podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků.

Regionální politika

Odkaz na stránky Ústavu územního rozvoje.

Metodická podpora regionálního rozvoje

Společnost GaREP, spol. s r.o., výzkumný úkol "Socioekonomický rozvoj regionů v ČR – kartografická vizualizace vybraných indikátorů" zpracovávaný v letech 2004–2006 pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta – Katedra regionální ekonomie a správy

AKTUALIZOVANÉ

MU ESF. Publikace.

Regionální disparity

Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace. Regionální disparity - elektronický časopis.

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

AKTUALIZOVANÉ

Elektronický časopis. Vydává 2x ročně Civitas per Populi a Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. Časopis je zařazen v seznamu elektronických časopisů Národní technické knihovny. Časopis vychází od počátku roku 2012.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky – NS MAS ČR

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Posláním je především sdružovat MAS, reprezentovat a zastupovat je na národní úrovni. Cílem je podpora činnosti MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova (zlepšení kvality života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje, zajištění výměny poznatků a zkušeností mezi členy sítě a na úrovni spolupráce mezi členskými zeměmi Evropské unie a jejich MAS a podpora spolupráce s dalšími zeměmi, které ve venkovském prostoru chtějí používat metodu LEADER.

Český statistický úřad – Regionální statistiky

Český statistický úřad.


2. Udržitelný rozvoj

MMR ČR Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

AKTUALIZOVANÉ

Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Vláda České republiky. Cíl, historie, harmonogram.

Udržitelný rozvoj

Český statistický úřad.

Udržitelný rozvoj

Ministerstvo životního prostředí. Koncepce, strategie.

Udržitelný rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

EnviWiki

Internetová encyklopedie věnovaná vzdělávání zaměřenému na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Příklady: Historie politiky udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj. Agenda 21.


3. Ostatní

Czech Republic

Ministerstvo zahraničních věcí. Oficiální web České republiky.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 1. 2. 2019 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2019.