Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Ostatní odkazy


Sekce

1. Regionální rozvoj

MMR ČR Regionální politika

Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

MMR ČR Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020

MMR ČR Strategie regionálního rozvoje České republiky 2007–2013

Odkaz na stránky Ministerstva pro místní rozvoj Výstupy výzkumu a vývoje (regionální politika) – Certifikace metodik

MMR. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR zajišťuje certifikaci metodik výzkumu a vývoje na úseku regionálního rozvoje. Certifikovaná metodika je Radou pro výzkum, vývoj a inovace definována jako metodika, která byla příslušným orgánem státní správy schválena a doporučena pro využití v praxi. Nutnou podmínkou certifikace metodiky je novost postupů.

Tvorba programu rozvoje obce – PRO

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky. Podpora obcím při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO).

Regionální politika

Odkaz na stránky Ústavu územního rozvoje.

Metodická podpora regionálního rozvoje

Společnost GaREP, spol. s r.o., výzkumný úkol "Socioekonomický rozvoj regionů v ČR – kartografická vizualizace vybraných indikátorů" zpracovávaný v letech 2004–2006 pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta – Katedra regionální ekonomie a správy

AKTUALIZOVANÉ

MU ESF. Publikace.

Regionální disparity

Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace. Regionální disparity - elektronický časopis.

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

AKTUALIZOVANÉ

Elektronický časopis. Vydává 2x ročně Civitas per Populi a Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. Časopis je zařazen v seznamu elektronických časopisů Národní technické knihovny. Časopis vychází od počátku roku 2012.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky – NS MAS ČR

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Posláním je především sdružovat MAS, reprezentovat a zastupovat je na národní úrovni. Cílem je podpora činnosti MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova (zlepšení kvality života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje, zajištění výměny poznatků a zkušeností mezi členy sítě a na úrovni spolupráce mezi členskými zeměmi Evropské unie a jejich MAS a podpora spolupráce s dalšími zeměmi, které ve venkovském prostoru chtějí používat metodu LEADER.

Český statistický úřad – Regionální statistiky

Český statistický úřad.


2. Udržitelný rozvoj

Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Vláda České republiky. Cíl, historie, harmonogram.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Udržitelný rozvoj – Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj. Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území.

Český statistický úřad – Katalog produktů

Český statistický úřad. Publikace „Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích České republiky 2010“.

Udržitelný rozvoj

Ministerstvo životního prostředí. Koncepce, strategie.

Udržitelný rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

EnviWiki

Internetová encyklopedie věnovaná vzdělávání zaměřenému na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Příklady: Historie politiky udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj. Agenda 21.


3. Evropské fórum politik architektury – EFAP / Politika architektury

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Politika architektury a stavební kultury České republiky

Schváleno usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22.

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Ústav územního rozvoje. Příprava dokumentu Politika architektury a stavební kultury ČR:

Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky

NOVÉ

Ústav územního rozvoje. Podle zadání MMR ÚÚR zpracovává potřebné podklady a podílí se na souvisejících aktivitách při implementaci dokumentu. Závěrečné a dílčí výstupy dle Témat dokumentu a podle příslušného Cíle a Opatření.

Evropské fórum politik architektury – EFAP (European Forum for Architectural Policies)

Časopis Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2013.

Česká komora architektů – ČKA

EARCH. Informace o Politice architektury.

Revue zpravodaj. Komora aktivně oslovuje politiky a příslušná ministerstva.

Vzdělávání aneb Architektura součástí základního vzdělání

Memorandum z mezioborového setkání v rámci cyklu Otevřeného think-tanku architektů – OTTA. 1. dubna 2014, Plzeň.


4. Stavebnictví a architektura

Křižovatky architektury

ABF, a.s. Diskuse na celospolečensky aktuální témata za účasti všechny zájmových skupin (zástupci měst a obcí, památkáři, architekti, urbanisti, akademická obec, developeři, studenti, média).

archii.cz

Co se píše o architektuře, designu a umění na webu.

archiweb.cz

Portál – svět moderní architektury.

CzechStav

Stavební informační systém CzechStav.

České stavební standardy

Legislativní rámec. Projektová dokumentace. Zadávání staveb. Kvalifikace. Ceny ve stavebnictví. Popisovníky. Datová základna. Program pro výpočet honoráře architekta/inženýra.

EARCH.CZ – architektura online

Portál o architektuře, stavbě a bydlení.

eStav.cz – české stavebnictví a architektura

Portál - stavební informační systém. Bulletin Stavební právo.

Obec architektů

Nezisková organizace s dobrovolným členstvím. Spolupráce architektů, udělování ceny "Grand Prix", odborné kontakty, informace, výstavy, přednášky o současné architektuře apod.

Stavební fórum

Informace ze světa architektury, ekonomiky a financí v oblasti stavebnictví a realitního trhu, oborové legislativy apod.

Brněnský architektonický manuál

Projekt Brněnské architektonické stezky - statutární město Brno, Dům umění města Brna, podpora Evropských fondů pro regionální rozvoj. Brněnský architektonický manuál (BAM) - volně přístupná internetová databáze, tištěné mapy a publikace o architektuře, informace o brněnských stavbách, které vznikly v letech 1918-1945.

Hledáme architekta

Portál - most mezi stavebníky - investory - developery - veřejnou správou a architekty. Druhy zadaných poptávek, nabídek výzev a soutěží. Lokality zadaných poptávek, nabídek výzev a soutěží.

Own Home

Portál - Architektura - Design. Novinky / Chci koupit / Chci stavět / Chci rekonstruovat / Novostavby / Katalog firem


5. Ostatní

Czech Republic

Ministerstvo zahraničních věcí. Oficiální web České republiky.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum poslední aktualizace této sekce: 16. 3. 2017 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2017.