Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Hledání na portálu   Hledání na portálu

Hlavní seznam odkazů   Hlavní seznam odkazů

Bydlení, občanské vybavení, služby


Sekce

1. Bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj Bytová politika

Odkaz na stránky MMR ČR.


Ministerstvo pro místní rozvoj Statistiky z oblasti bytové politiky

Odkaz na stránky MMR ČR.

Státní fond rozvoje bydlení

Nástroj realizace státní bytové politiky. Podpora výstavby bytů, oprav bytového fondu a výstavby technické infrastruktury. Podpory - mladých, obcí, družstev; panelové domy.

Programy a podpory

AKTUALIZOVANÉ

Portál o bydlení

Portál o bydlení – součást vládní Koncepce o bydlení ČR do roku 2020. Soustřeďuje rozsáhlé informace o bydlení na jednom místě.


Vztah k bydlení Zpravodajství o bydlení Nástroje

Bytová politika a památky

Odkaz na stránky ÚÚR.

Český statistický úřad

Eurostat Statistics Explained – Statistika v EU

Průvodce evropskou statistikou. Housing Statistics – Statistika bydlení.

Charta udržitelného bydlení

Charta udržitelného bydlení byla přijata 16. dubna 2015 na 66. zasedání Evropské hospodářské komise.

Centrum pasivního domu

Poradenské centrum ekonomického bydlení v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.


2. Občanské vybavení, služby

Principy a pravidla územního plánování (PaP)

Internetová publikace ÚÚR. Kapitola C. FUNKČNÍ SLOŽKY – C.4 Občanské vybavení.


NOVÉ OKRUHY

Školství a výchova

Instituce

Legislativa

Dokumenty

Kultura

Instituce

Legislativa

Dokumenty

Tělovýchova a sport

Instituce

Dokumenty

Ostatní

Zdravotnictví

Instituce

Legislativa

Dokumenty

Sociální péče

Instituce

Legislativa

Maloobchod

Instituce

Dokumenty

Ubytování

Instituce

Veřejné stravování

Ostatní

Nevýrobní služby

Výrobní a opravárenské služby

Správa a administrativa

Církve

Ostatní

Věda a výzkum

Instituce

Dokumenty a legislativa

Zařízení specifická

Ochrana obyvatelstva

Instituce

Dokumenty

Problematika pohřebnictví

Problematika pohřebnictví – MMR ČR


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum poslední aktualizace této sekce: 12. 5. 2016 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2017.