Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Geografická data, informační systémy


Sekce

1. Různé

GeoInfoStrategie

Ministerstvo vnitra ČR. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie).

Geoportál INSPIRE

Národní geoportál podle požadavků INSPIRE (cenia.cz).

INSPIRE – INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

Iniciativa Evropské komise. Tvorba evropského legislativního rámce potřebného k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství (INSPIRE) vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. Vytváří základ pro koordinační mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni.

Geoportál ČÚZK

Geoportál ČÚZK - přístup k mapovým produktům a službám resortu. Komplexní internetové rozhraní pro přístup k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Poskytuje služby a umožňuje sdílení dat dle zásad uvedených v prováděcích pravidlech směrnice INSPIRE.

Webová mapová aplikace ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Portál ISOP – Informační systém ochrany přírody

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. MapoMat.

GIS Správy KRNAP

Mapový server a GIS Správy KRNAP.

Ústav prostorového plánování – Fakulta architektury ČVUT v Praze

Ústav se zaměřuje na pedagogickou, vědeckovýzkumnou i praktickou činnost prostorového plánování jako managementu změn fyzického i sociálního prostředí. Využití geografických informačních systémů v územním plánování. Aplikace GIS v činnosti orgánů územního plánování a stavebních úřadů atd.

ARCDATA Praha - geografické informační systémy

GIS on-line. Geografická data.

Geografický server

Matematiká geografie, fyzická geografie, sociální geografie, politická geografie, regionální geografie, geografie ČR, mapy, světová čísla, atd.

Památkový geografický informační systém (PaGIS)

Správní mapa České republiky


2. Geografické informační systémy, mapy, mapové servery

Geografický informační systém (GIS) je informační systém navržený pro práci s daty, která jsou reprezentována prostorovými nebo geografickými souřadnicemi. Je to automatizovaný systém pro sběr dat, jejich uchovávání, třídění, úpravu, analýzu a následné zobrazení.

GIS poskytuje možnost znázorňovat realitu pomocí uskupení různých mapových vyjádření (např. topografické, geologické, hydrometeorologické, katastrální a jiné mapy, letecké snímky atd.), a to v libovolné kombinaci. Se všemi těmito informacemi lze nadále pracovat při tvorbě analýz, prognóz a modelů různých situací. Tato grafická (mapová) vyjádření jsou pomocí GISu úzce provázána s informacemi obsaženými v databázích, a to činí GIS účinným nástrojem.

Možnosti GISu, tj. svázání názorných grafických informací s popisnými, jsou významné obzvláště ve státní správě a samosprávě, kde mohou usnadnit a zefektivnit rozhodování. Navíc umožní zrychlení přístupu k různým mapám a oborovým databázím a zlepší jejich provázanost.

GIS kraje, obce

Kraj Geografické informační systémy
Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Geoportál hl. m. Prahy – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Portál územního plánování hl. m. Prahy
Portál městských částí
Cenová mapa
Mapa památkové péče
Atlas životního prostředí
Interaktivní mapa
Cyklomapa
Doprava on-line
Pražská integrovaná doprava
Mapa pražského letiště
Středočeský kraj

Středočeský kraj

GIS - Středočeský kraj
Územní plánování
Kladno Územní plány města a související dokumenty
Dobříš
Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Portál digitální mapy veřejné správy - Jihočeský kraj
Územní plánování
Investiční portál
České Budějovice Volnočasový portál
České Budějovice Územně analytické podklady
České Budějovice Koridor MHD
Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

GIS - Plzeňský kraj
Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje
Plzeňský organizátor veřejné dopravy POVED
Mapy
Mapy ke stažení
Metainformační systém
Vyhledávání silniční trasy – routing
Mapy sousedních vládních krajů SRN
Správa datových modelů
Plzeň Mapový portál města Plzně
Plzeň Mapový portál města Plzně
Plzeň Turistický portál
Plzeň Doprava
Blovice GIS a ÚAP
Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

GIS - Karlovarský kraj
Geoportál DMVS Karlovarského kraje
Karlovy Vary Mapa
Karlovy Vary Magistrát města – územní plánování
Karlovy Vary Geoportál Karlovy Vary
Karlovy Vary Doprava
Ústecký kraj

Ústecký kraj

Portál digitální mapy Ústeckého kraje
Metainformační systém
Správa datových modelů
Ústí nad Labem Cykloportál
Ústí nad Labem Dopravní portál
Ústí nad Labem Mapy města
Most GIS města Mostu
Kadaň Mapové projekty a agendy
Liberecký kraj

Liberecký kraj

GIS - Liberecký kraj
Územní plánování
Geoportál digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje (Geoportál DMVS)
Liberec Mapový portál
Liberec Územní plánování
Liberec Protikorupční portál
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

GIS - Královéhradecký kraj
Územní plánování
Investiční příležitosti, rozvojové plochy
Základní registry / Evidence / Projekty mapového serveru
Hradec Králové Mapový portál
Hradec Králové Dopravní informace
Hradec Králové Dopravní podnik
Jičín Mapový portál
Pardubický kraj

Pardubický kraj

GIS - Pardubický kraj
Všeobecné (Správní členění / Katastrální mapy / Organizace zřizované krajem / Výškopis)
Statistická data
Ochrana přírody
Ovzduší
Vodní hospodářství
Zemědělství a lesní hospodářství
Doprava
Dopravní informace
Územní plánování a regionální rozvoj
Zásady územního rozvoje
Sociální služby
Památková péče
Krizové řízení
Pardubice Mapy města
Přelouč GIS a mapy
Kraj Vysočina

Kraj Vysočina

GIS - Kraj Vysočina
Geoportál DMVS
Data o území kraje
Mapy (Základní mapy / Územně správní členění / Doprava / Kultura / Turistika / Zdravotnictví / Sociální služby / Vodní hospodářství / Životní prostředí / Územní plánování / Granty Fondu Vysočiny / Informační technologie / O kraji / WMS služby / Google maps / Mapy ke stažení)
Světlá nad Sázavou Územní plánování a ÚAP / Geografický informační systém
Mikroregion Telčsko
Třebíč
Jihlava Mapy (GIS) a územní plánování
Jihlava Mapy – projekty pro veřejnost
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Mapový portál JMK (Územní členění / Územní plánování / Katastrální mapy / Ochrana přírody, životní prostředí / Ortofotomapa / Kulturní památky / Zdravotnictví / Doprava)
Geoportál územního plánování JMK
CYKLO jižní Morava
Integrovaný dopravní systém
Brno Registry a základní aplikace / Aplikace / Mapové aplikace (JS) / Odpady - mapová aplikace (AGS-JS) / Mapové aplikace pro veřejnost / Ostatní
Brno Mapový portál
Znojmo Mapový server
Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

GIS - Olomoucký kraj (Mapy / Surovinová studie / Přehled územně správního členění / Obce s rozšířenou působností / Záplavové oblasti)
Mapy ke stažení
Informace o územních plánech obcí
Turistický informační portál
Integrovaný dopravní systém
Olomouc Územní plánování
Olomouc Turistické stránky města
Přerov Mapový portál, GIS
Zlínský kraj

Zlínský kraj

Portál mapových služeb
Aplikace mapového serveru (Registr nemovitostí / Katastrální mapa / Brownfieldy / Plán rozvoje vodovodů a kanalizací / ZÚR / Ortofotomapy / Záplavová území / Protipovodňová opatření)
Jednotné ÚAP a ÚP
Jednotná digitální technická mapa
Metainformační systém
Zlín Portál GIS města Zlína
Zlín Architektura a územní plánování
Zlín Doprava
Uherský Brod GIS města Uherský Brod a okolních obcí / GIS ORP Uherský Brod
Uherské Hradiště GIS a mapové služby
Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

GIS - Moravskoslezský kraj
Mapy
Mapové služby
3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje
Doprava
Ostrava Mapový server města Ostravy
Český Těšín GIS města Český Těšín
Karviná Mapový server statutárního města Karviná
Nový Jičín Mapový server města Nový Jičín
Frýdek Místek Mapy města a GIS (ÚAP)

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 7. 3. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2019.