Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Hledání na portálu

Hlavní seznam odkazů   Hlavní seznam odkazů

O portálu


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – Dovolujeme si upozornit návštěvníky našeho portálu, že jakkoliv věnujeme jeho náplni odbornou péči, nemůžeme vyloučit, že obsahuje i informace, které mohou být nepřesné, neaktuální, vykládané různými institucemi různě, popř. aplikovatelné jen za určitých podmínek. Nemůžeme proto nést právní zodpovědnost za škody, které by někomu vznikly aplikací našich informací v praxi. Prosíme proto uživatele našeho portálu, aby si vždy ověřili, zda naše informace platí i v konkrétních časových, místních a dalších souvislostech, v nichž je chtějí prakticky využít. I přes uvedené upozornění věříme, že náš portál bude uživatelům užitečný.


Obsah

1. Cíle portálu

Veřejnosti, projektantům, pracovníkům státní správy a samosprávy zpřístupnit na Internetu relevantní informace z oblasti územního plánování, jako podklad pro efektivní práci a rozhodování.


2. Nabídka portálu

Od roku 2009 je Portál ÚP součástí archivace webů Národní knihovny České republiky jako kvalitní zdroj informací, který by měl být uchován do budoucna.


3. Kontrola a doplňování portálu

NOVÉ

Kontrola funkčnosti, aktuálnosti a správnosti odkazů na Portálu ÚP probíhá pololetně speciálním programem Xenu Link Sleuth.

Kontrola tabulek kaskádových stylů (CSS) a dokumentů XHTML 1.0 Transitional s tabulkami stylů na Portálu ÚP probíhá průběžně validační službou W3C CSS.

Na Portálu ÚP probíhá průběžná aktualizace stávajících odkazů a jeho další naplňování novými odkazy.
Do Portálu ÚP se postupně doplňují nové sekce vyplývající jak z činnosti ÚÚR a MMR, tak z dalších zdrojů.


4. Monitoring územního plánování

Portál územního plánování byl jako jedna z úloh akce Monitoring územního plánování zařazen do Akčního plánu realizace státní informační politiky pro období do konce roku 2005 (schválený Usnesením vlády ČR č. 527 ze dne 31. května 2000), rámcového programu Elektronická veřejná správa – Veřejné informační služby (VIS) – Informační zdroje VIS.

Nositelem a garantem projektu je:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111 (ústředna)
e-mail: posta@mmr.cz
www.mmr.cz
Řešitelem projektu Portál územního plánování je:
Ústav územního rozvoje
Jakubské náměstí 3
602 00 Brno
Tel.: +420 542 423 111
e-mail: sekretariat@uur.cz
www.uur.cz

Smyslem projektu Monitoring územního plánování, jako trvalého úkolu ÚÚR, je zajistit:

Očekávané přínosy


5. Statistické údaje

Portál územního plánování (dále jen Portál ÚP) ke dni 17. 6. 2016 obsahuje 3 331 URL adres. AKTUALIZOVANÉ

V období leden až prosinec 2015 se navýšila návštěvnost Portálu ÚP o cca 26 % oproti stejnému období v předcházejícím roce a v sekci Státní správa se Portál ÚP posunul z cca 50. na cca 30. místo.
V roce 2016 má Portál ÚP standardně vyrovnanou návštěvnost. V sekci Státní správa se udržuje kolem 30. místa.

Údaje TOPlistu (on-line počítadla a statistiky přístupů na stránky) ke dni 17. 6. 2016:

Portál územního plánování - Návštěvy - ke dni 17. 6. 2016 Portál územního plánování - Zhlédnutí - ke dni 17. 6. 2016

Poznámka:
Definice návštěvy (visit) je počet uživatelů, kteří přistoupí na stránku. Jeden návštěvník má obvykle více zhlédnutí.
Definice zhlédnutí (pageviews) je součtem požadavků uživatele, který dále otvírá jednotlivé stránky, bez ohledu na to, od koho požadavek je.
Největší důraz je kladen na veličinu návštěvy, je nejvíce objektivní.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum poslední aktualizace této sekce: 29. 6. 2016 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2016.