Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


ÚPD a ÚPP krajů


Územně plánovací dokumentace krajů (zásady územního rozvoje)
Územně plánovací podklady krajů (územně analytické podklady)

Kraje pořídily k 30. 6. 2009 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady krajů (ÚAPk), které prezentují na svých webových stránkách.

První úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2011.

Druhá úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2013.

Třetí úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2015.

Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2017.


NOVELA SZ

Poznámka: * Od 1. 1. 2018 nabývá účinnosti novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Podle § 28 odst. 1 této novely "Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a nejpozději do 4 let pořídí jejich úplnou aktualizaci."
Z uvedeného plyne, že další úplná aktualizace (pátá) má být pořízena nejpozději do 30. 6. 2021.


Nástroje územního plánování v jednotlivých krajích ČR

AKTUALIZOVANÉ ke dni 31. 7. 2018 (upravené odkazy na Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS).

Odkazy na dokumenty mají pouze INFORMATIVNÍ CHARAKTER. ÚÚR neodpovídá za funkčnost a obsah uvedených odkazů. Více – O portálu.

Platné znění dokumentů, kompletní výkresovou a textovou část Vám k nahlednutí poskytnou příslušné krajské úřady.


Hlavní město PrahaHlavní město Praha

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Hlavní město Praha Územně analytické podklady (ÚAP hl. m. Prahy) 2017
Schváleno Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 15. 6. 2017 usnesením č. 28/25.
Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR hl. m. Prahy);
Právní stav ZÚR hl. m. Prahy
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS;
Podle zvláštního zákona je hlavní město Praha současně hlavním městem ČR, krajem i obcí.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Zpět na seznam krajů

Středočeský krajStředočeský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Středočeský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Středočeský kraj) 2017
Metodický portál k ÚAP (ÚAP Středočeský kraj)
Projednáno Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19. 9. 2017 pod usnesením č. 026-09/2017/ZK.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Středočeský kraj);
1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Středočeský kraj);
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Jihočeský krajJihočeský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Jihočeský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Jihočeský kraj) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 22. 6. 2017 pod usnesením č. 243/2017/ZK-7.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Jihočeský kraj);
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje;
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje;
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje;
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje;
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje;
Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje;
Právní stav ZÚR Jihočeského kraje po 5. aktualizaci
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Jihočeský kraj);
Portál digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje;
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Plzeňský krajPlzeňský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Plzeňský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Plzeňský kraj) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 11. 9. 2017 pod usnesením č. 342/17.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Plzeňský kraj);
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ;
Právní stav ZÚR Plzeňského kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Plzeňský kraj);
Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje;
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Karlovarský krajKarlovarský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Karlovarský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Karlovarský kraj)
Územně analytické podklady (ÚAP Karlovarský kraj) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 7. 9. 2017 pod usnesením č. ZK 421/09/17.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Karlovarský kraj);
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (návrh)
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Karlovarský kraj);
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Ústecký krajÚstecký kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Ústecký kraj Územně analytické podklady (ÚAP Ústecký kraj) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017 pod usnesením č. 011/6Z/2017.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Ústecký kraj);
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Ústecký kraj);
Portál digitální mapy veřejné správy Ústeckého kraje;
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Liberecký krajLiberecký kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Liberecký kraj Územně analytické podklady kraje (ÚAP Liberecký kraj) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 29. 8. 2017 pod usnesením č. 341/17/ZK.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Liberecký kraj);
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Liberecký kraj);
Územní plánování;
Liberecký kraj – Informační systém územního plánování – dokumenty, GIS

Zpět na seznam krajů

Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Královéhradecký kraj Územně analytické podklady (ÚAP Královéhradecký kraj) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 19. 6. 2017 pod usnesením č. ZK/6/345/2017.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Královéhradecký kraj);
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje;
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Královéhradecký kraj);
Jednotný portál územního plánování;
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Pardubický krajPardubický kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Pardubický kraj Územně analytické podklady (ÚAP Pardubický kraj);
Územně analytické podklady (ÚAP Pardubický kraj) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 20. 6. 2017 pod usnesením č. Z/101/17.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Pardubický kraj);
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje;
Právní stav ZÚR Pardubického kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Pardubický kraj);
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Kraj VysočinaKraj Vysočina

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Kraj Vysočina Územně analytické podklady (ÚAP Kraj Vysočina) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 20. 6. 2017 pod usnesením č. 0326/04/2017/ZK.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Kraj Vysočina);
Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3, č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
Právní stav ZÚR Kraje Vysočina po aktualizaci č. 1, 2, 3
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Kraj Vysočina);
Portál územního plánování a stavebního řádu KrÚ Kraje Vysočina

Zpět na seznam krajů

Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Jihomoravský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Jihomoravský kraj) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 2. 11. 2017 pod usnesením č. 736/17/Z9.
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje;
Informační portál k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Jihomoravský kraj);
Mapový portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje;
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Olomoucký krajOlomoucký kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Olomoucký kraj Územně analytické podklady (ÚAP Olomoucký kraj) 2017 (5. aktualiace ?)
Projednáno Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017 pod usnesením č. UZ/6/59/2017.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Olomoucký kraj) - na Portálu územního plánování Olomouckého kraje;
Zásady územního rozvoje (ZÚR Olomoucký kraj), aktualizace č. 1, 2 - na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Olomoucký kraj);
Portál územního plánování Olomouckého kraje;
Územní plánování na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje

Zpět na seznam krajů

Zlínský krajZlínský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Zlínský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Zlínský kraj) 2017
Zásady územního rozvoje (ZÚR Zlínský kraj);
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje;
Právní stav ZÚR Zlínského kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Zlínský kraj);
Portál mapových služeb Zlínského kraje;
Portál JUAP - Jednotné územně analytické podklady a územní plány (pouze pro registrované uživatele);
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Moravskoslezský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Moravskoslezský kraj) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 14. 9. 2017 pod usnesením č. 19/1648.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Moravskoslezský kraj);
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Moravskoslezský kraj);
Územní plánování

Zpět na seznam krajů


Použité zkratky

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 7. 8. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2019.