Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


ÚPD a ÚPP krajů


Územně plánovací dokumentace krajů (zásady územního rozvoje)
Územně plánovací podklady krajů (územně analytické podklady)

Kraje pořídily k 30. 6. 2009 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady krajů (ÚAPk), které prezentují na svých webových stránkách.

První úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2011.

Druhá úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2013.

Třetí úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2015.

Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů byla pořízena do 30. 6. 2017.


NOVELA SZ

Poznámka: * Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Podle § 28 odst. 1 této novely "Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a nejpozději do 4 let pořídí jejich úplnou aktualizaci."
Z uvedeného plyne, že další úplná aktualizace (pátá) má být pořízena nejpozději do 30. 6. 2021.


Nástroje územního plánování v jednotlivých krajích ČR

AKTUALIZOVANÉ ke dni 31. 7. 2018 (upravené odkazy na Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS).

Odkazy na dokumenty mají pouze INFORMATIVNÍ CHARAKTER. ÚÚR neodpovídá za funkčnost a obsah uvedených odkazů. Více – O portálu.

Platné znění dokumentů, kompletní výkresovou a textovou část Vám k nahlednutí poskytnou příslušné krajské úřady.


Hlavní město PrahaHlavní město Praha

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Hlavní město Praha

Zpět na seznam krajů

Středočeský krajStředočeský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Středočeský kraj

Zpět na seznam krajů

Jihočeský krajJihočeský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Jihočeský kraj

Zpět na seznam krajů

Plzeňský krajPlzeňský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Plzeňský kraj

Zpět na seznam krajů

Karlovarský krajKarlovarský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Karlovarský kraj

Zpět na seznam krajů

Ústecký krajÚstecký kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Ústecký kraj

Zpět na seznam krajů

Liberecký krajLiberecký kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Liberecký kraj

Zpět na seznam krajů

Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Královéhradecký kraj

Zpět na seznam krajů

Pardubický krajPardubický kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Pardubický kraj Územně analytické podklady (ÚAP Pardubický kraj);
Územně analytické podklady (ÚAP Pardubický kraj) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 20. 6. 2017 pod usnesením č. Z/101/17.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Pardubický kraj);
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje;
Právní stav ZÚR Pardubického kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Pardubický kraj);
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Kraj VysočinaKraj Vysočina

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Kraj Vysočina Územně analytické podklady (ÚAP Kraj Vysočina) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 20. 6. 2017 pod usnesením č. 0326/04/2017/ZK.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Kraj Vysočina);
Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3, č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
Právní stav ZÚR Kraje Vysočina po aktualizaci č. 1, 2, 3
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Kraj Vysočina);
Portál územního plánování a stavebního řádu KrÚ Kraje Vysočina

Zpět na seznam krajů

Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Jihomoravský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Jihomoravský kraj) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 2. 11. 2017 pod usnesením č. 736/17/Z9.
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje;
Informační portál k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Jihomoravský kraj);
Mapový portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje;
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Olomoucký krajOlomoucký kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Olomoucký kraj Územně analytické podklady (ÚAP Olomoucký kraj) 2017 (5. aktualiace ?)
Projednáno Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017 pod usnesením č. UZ/6/59/2017.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Olomoucký kraj) - na Portálu územního plánování Olomouckého kraje;
Zásady územního rozvoje (ZÚR Olomoucký kraj), aktualizace č. 1, 2 - na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Olomoucký kraj);
Portál územního plánování Olomouckého kraje;
Územní plánování na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje

Zpět na seznam krajů

Zlínský krajZlínský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Zlínský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Zlínský kraj) 2017
Zásady územního rozvoje (ZÚR Zlínský kraj);
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje;
Právní stav ZÚR Zlínského kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Zlínský kraj);
Portál mapových služeb Zlínského kraje;
Portál JUAP - Jednotné územně analytické podklady a územní plány (pouze pro registrované uživatele);
Územní plánování

Zpět na seznam krajů

Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj

Kraj Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP krajů – aktualizované k 1.7.2017 Pátá úplná aktualizace ÚAP krajů
* viz poznámka výše
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Poznámka/Ostatní
Moravskoslezský kraj Územně analytické podklady (ÚAP Moravskoslezský kraj) 2017
Projednáno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 14. 9. 2017 pod usnesením č. 19/1648.
Zásady územního rozvoje (ZÚR Moravskoslezský kraj);
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Systém evidence ÚPD/ÚPP iKAS (Moravskoslezský kraj);
Územní plánování

Zpět na seznam krajů


Použité zkratky

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 23. 5. 2019 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2019.