Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Nástroje územního plánování a účast veřejnosti


Viz také


PŘIPRAVUJE SE AKTUALIZACE

Vzhledem ke změně stavebního zákona – zákon č. 350/2012 Sb., ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony došlo mj. ke změnám účasti veřejnosti při územním plánování.

Účast veřejnosti v procesu územního plánování je značně rozšířena.
Občané mohou podávat připomínky ke zprávě o uplatňování politiky územního rozvoje ČR, zásad územního rozvoje kraje i územního plánu. Připomínky veřejnosti jsou nově umožněny také v první etapě pořizování územně plánovací dokumentace.


Principy a pravidla územního plánování

Níže uvedené tabulky budou součástí kapitoly D.5 Účast veřejnosti v procesu územního plánování a zohledňují novelu stavebního zákona č. 350/2012 Sb.
Na Portálu ÚP jsou prezentovány jako pracovní materiál k recenzi. ÚÚR, Brno 05/2013.


Politika územního rozvoje
Účast veřejnosti a PÚR
Zásady územního rozvoje
Účast veřejnosti a ZÚR
Územní plán
Účast veřejnosti a ÚP
Regulační plán z podnětu
Účast veřejnosti a RP - podnět
Regulační plán na žádost
Účast veřejnosti a RP - žádost
 
Územní řízení
Účast veřejnosti a územní řízení
Posuzování vlivů na životní prostředí
v územním řízení
Účast veřejnosti a posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení

Hlavní seznam odkazů


XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum poslední aktualizace této sekce: 18. 4. 2016 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2017.