Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Seznam odkazů  Seznam odkazů      Hledání  Hledání


Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty


Sekce

1. Evropská unie

EU - vlajka Portál Evropské unie

Oficiální stránky Evropské unie. (všechny jazyky)

EU - vlajka Portál Evropské unie

Oficiální stránky Evropské unie. (česky)

EU - vlajka EUR-Lex

Přímý přístup k právu EU. Sbírka evropských předpisů EUR-Lex. Smlouvy, legislativa, legislativa v přípravě apod.

EU - vlajka Delegace Evropské komise v ČR

Stálé diplomatické zastoupení Evropské komise v rámci uplatňování politiky vnějších vztahů Evropského společenství.

EU - vlajka Evropský portál pro malé podniky

Centralizovaný portál s odkazy na informace o politikách, programech, projektech, nástrojích a službách EU zaměřených na malé a střední podniky, který zajišťuje Evropská komise.

EU - vlajka EUROskop

Informace o Evropské unii - členské státy, instituce, dokumenty. ČR a EU - příprava na vstup, smlouvy, programy PHARE, SAPARD, ISPA.

EU - vlajka Evropské strukturální a investiční fondy

Informace o čerpání. Fondy EU v ČR. Jak získat dotaci.

EU - vlajka Eurostat

Evropské statistiky (en, de, fr). Vyhledání databází.


2. Evropská spolupráce na Ministerstvu pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Předsednictví Visegrádské skupiny V4 a kohezní politika

AKTUALIZOVANÉ

Odkaz na stránky MMR ČR.
Česká republika se od 1. července 2015 ujala na rok předsednictví Visegrádské skupiny, tzv. V4.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Územní rozvoj v zájmu jednání ministrů zemí Visegrádské skupiny, Bulharska a Rumunska

Odkaz na stránky MMR ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Společný dokument územního rozvoje států V4+2

Odkaz na stránky MMR ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Územní agenda EU

Odkaz na stránky MMR ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Toledská deklarace

Odkaz na stránky MMR ČR.


3. Další instituce a organizace

Mezinárodní spolupráce – Ústav územního rozvoje

Mezinárodní spolupráce – oficiální stránky


UN-HABITAT

United Nations Human Settlements Programme - Program OSN pro lidská sídla.

EVROPSKÝ HABITAT

MMR ČR. Regionální konference OSN Evropský Habitat. Konference Praha, 16. až 18. března 2016 na téma – „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech).

SPA-CE.NET

Síť středoevropských metodických a výzkumných institucí zabývajících se výzkumem, monitoringem i operativním servisem územního a prostorového plánování na celostátní, regionální i lokální úrovni.

Common Spatial Development Document of the V4+2 Countries

Oficiální stránky Společného dokumentu územního rozvoje států V4+2.

ARL

Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Výzkum v oblasti prostorového plánování a regionálního rozvoje.

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

IFHP

International Federation for Housing and Planning – Mezinárodní federace pro bydlení a plánování.

Evropská rada urbanistů

(European council of town planners - ECPT). Organizace sdružující spolky s největším dosahem na činnost profese v jednotlivých zemích Evropy.

Organizace spojených národů

Oficiální stránky OSN.

OSN v ČR

Informační centrum OSN v Praze.

VASAB – Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010

VASAB - spolupráce ministerstev zodpovědných za prostorové plánování a rozvoj pobaltských zemí. Na stránkách naleznete "Compendium on Spatial Planning Systems in THE Baltic Sea Region (BSR)".

Databáze přeshraniční spolupráce (CBFD) – statistická data

Databáze přeshraniční spolupráce (CBFD), společný produkt statistiků z České republiky, Polska a Německa. 4 jazykové mutace, 10 tematických okruhů.

SPECTRA Centre of Excellence

Central European Research and Training Centre. Středoevropské výzkumné a vzdělávací centrum pro prostorové plánování. (anglicky)

Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto - republika Bulgaria

Ministerstvo regionálního rozvoje a veřejné správy - Bulharsko.

Instytut rozwoju miast (IRM) – Institute of urban development (IUD)

Polsko, Krakow. Vědecko výzkumný ústav navazující na tradice v oblasti územního plánování, projektování a ochrany životního prostředí, obce a bytová výstavba a správa nemovitostí.


4. Slovenská republika

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Od 1. 11. 2010 převzalo kompetence zrušeného Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR)

Nezisková organizace, která sdružuje všechny profese působící v oblasti urbánního rozvoje a tvorby krajiny na Slovensku.

URBION – Inštitút urbanizmu a územného plánovania

URBION byl odbornou příspěvkovou organizací na Slovensku. Plnil úkoly v oblasti urbanismu a územního plánování. Ke dni 30. 6. 2013 byl zrušen.
URBION.sk – portál o územnom plánovaní na Facebooku (pod správou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR).

Geoportál Slovenské republiky

AKTUALIZOVANÉ

Geoportál Úřadu geodézie, kartografie a katastra SR.

Katastrálny portál Slovenské republiky

Katastrálny portál Úřadu geodézie, kartografie a katastra SR.

UzemnePlany.sk

AKTUALIZOVANÉ

Informační portál, otevřený systém a univerzální odborná platforma územních plánů Slovenské republiky pro zpracovatele a odbornou veřejnost.


5. Ostatní

Lexikon základních pojmů v polské, české a německé statistice

NOVÉ

Usnadnění výkladu statistických dat o přeshraničních územích polsko-českoněmeckého příhraničí. Přehled definicí vybraných ukazatelů používaných v rámci statistického zjišťování v Polsku, České republice a Sasku.

CROSS-DATA – cz

CROSS-DATA – de

Přeshraniční informační systém o území.

Crossborder Database

Datová banka, informační zdroj přeshraničních statistických informací.
Základní statistické informace z oblastí ekonomika, kultura, bydlení, životní prostředí atd. ve formě standardních tabulek ve čtyřech jazycích. Obsahový výklad statistických dat. Metodický výklad. Informace poskytují statistické instituce - Český statistický úřad v Praze, Bavorský zemský úřad pro statistiku a zpracování dat v Mnichově, Zemský statistický úřad Svobodného státu Sasko v Kamenzi, Vojvodský statistický úřad ve Vratislavi, pobočka v Jelení Hoře.

ESPON

Program ESPON - EUROPEAN SPATIAL PLANNING OBSERVATION NETWORK (Monitorovací síť pro evropské územní plánování). Vznikl na základě potřeby členských států EU a Evropské komise z důvodu nedostatečných znalostí a rozsahu výzkumu v oblasti územního rozvoje z pohledu evropské perspektivy. Výzkumný program, který sbírá a porovnává informace o rozvojových trendech Evropy.
Národním koordinátorem za ČR je MMR ČR, které pověřilo výkonem činnosti národního kontaktního místa ÚÚR.

EU2009.CZ - České předsednictví Evropské unie České předsednictví Evropské unie

Oficiální internetový portál www.eu2009.cz byl hlavním komunikačním nástrojem českého předsednictví v Radě EU v 1. polovině roku 2009. Web nabízel všechny informace ve třech jazycích – v češtině, angličtině a francouzštině.
Nyní jsou stránky provozovány pouze z archivních důvodů a od 31. srpna 2011 byli převedeny do statické verze.


Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum aktualizace této sekce: 26. 4. 2018 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2019.