Portál územního plánování Portál územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj       Ústav územního rozvoje

 

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ / Oficiální portál z oblasti územního plánování / portal.uur.cz

Hledání na portálu   Hledání na portálu

Hlavní seznam odkazů   Hlavní seznam odkazů

Obecné informace k pořizování územně plánovací dokumentace


Viz také

Sekce

1. Rozcestník odkazů

Právní předpisy Teorie, stanoviska a metodiky Judikatura Otázky a odpovědi

2. Nástroje územního plánování

Nástroje územního plánování tvoří podle SZ: Územně plánovací dokumentaci tvoří
podle SZ § 2 odst. 1 písm. n):
Územně plánovací dokumentaci pořizují
podle SZ § 2 odst. 2 písm. a):
 • Územně plánovací podklady (ÚPP) – SZ § 25 až 30
 • Politika územního rozvoje (PÚR) – SZ § 31 až 35
 • Územně plánovací dokumentace (ÚPD) – SZ § 36 až 71
 • Územní rozhodnutí a územní souhlas – SZ § 76 až 96a
 • Územní opatření – SZ § 97 až 100
 • Úprava vztahů v území – SZ § 101 až 102
 • Zásady územního rozvoje (ZÚR)
 • Územní plán (ÚP)
 • Regulační plán (RP)
 • příslušný obecní úřad
 • krajský úřad
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo obrany

  Celostátní dokument Územně plánovací podklady (ÚPP) Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Rozhodování v území Úprava vztahů v území
Stát Politika územního rozvoje (PÚR)        
Kraj   Územně analytické podklady (ÚAP) Zásady územního rozvoje (ZÚR)    
  Územní studie Regulační plán (RP) Regulační plán nahrazující územní rozhodnutí Předkupní právo
      Územní rozhodnutí Náhrada za změnu v území
      Územní opatření o stavební uzávěře  
      Územní opatření o asanaci  
Obec   Územně analytické podklady (ÚAP) Územní plán (ÚP)    
  Územní studie Regulační plán (RP) Regulační plán nahrazující územní rozhodnutí Předkupní právo
      Územní opatření o asanaci Náhrada za změnu v území
    Zastavěné území Územní rozhodnutí  
      Územní souhlas  
      Územní opatření o stavební uzávěře  

3. Ostatní

Kalkulačky – pozemní a krajinářské stavby / územní plán / regulační plán a územní studie

NOVÉ

Česká komora architektů.

Vazby nástrojů územního plánování ČR

Ústav územního rozvoje, Brno 2013.Použité zkratky

Hlavní seznam odkazů

XHTML 1.0 valid TOPlist
Správce webu, webmaster
Datum poslední aktualizace této sekce: 18. 4. 2016 | © Ústav územního rozvoje, 2002–2017.